Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. ií.] CHWEFROli, 183 J. [Llyfe i. AM Y BOD 0 DDl'll'. : Yr jnfyd a ddywedodd yn ei galon, nid oes un Duw." Ps. xiv. 1. Y jiae tri pheth a brcgethant Dduwi ni: I. y Grëedigaeth ; lí. Rbagluuiaeth ; III. Yr ysgryîh- yrau. I. YGrëedigaeth. Morddoeth, nior brydferth, y lluniodd Duw bob rban o'r grëedigaetb î Yn yr adeilad ardderchog bon y gwclwn bedair o raddau. Ygynt- af sydd drigfan i amrywiaeth o greaduriaid, ar ba rai o bonynt oll nis gallwn edrycb heb ganfod oì bysedd Duw. Daear a môr, a'u boll drigolion dirifedi, a brcg- ethant yn uchel i ni allu a doeth- ineb y Creawdwr tragywyddol. IV aìl i'r adar, tarth, a gwynt- oedd. Y drydeddi'r sêr a'r plan- edau. Y bedicaredd i'r saint a'r angelion. Yr ail sy ìŷs ngored i bawb ; y drydedd sy dcml, l)e mae canwyllau y nef yn llosgi yn ddibaid : a'r bedwarcdd yw y lle santaidd. Yn yr ail mae terfysg a gwagedd ; yn y dry- dedd, trefn, glendid, aheddwch ; ac yn y bedwaredd, gwynfyd a gogoniant. II. Rhagluiiiaeth, sef 1. Gwaith Duw yn sylwi ar bob peth, Diar. lö. 3.* Yn 2. Ei waith yn cynnal ac yn llywodraethu pob peth, Esa. 45,7.! i III. Yr ysgrythyrau. Yma y cair haries eglnr a helaeth 'arii dann*. 1 Cor. xi. 10. Yma mae Duw gwedi dangos pa fath un yw. Mae yr ysgrythyrau yn dat»gos am Diìuw, yti,! I. Ei fod yn Dragywyddol : Ps. 90. 2. II. Yn Hoìlbresennol; Ier. 28. 20. III. Yn Hollwybodol; Ps. 139. 2, IV. Yn Anghyfnewìdiol; lago 1. 17. r Y. Yü anfcidrol mewn Doeth- ineb : íob 11.7- Yl. Yn anfcidrol mewu Gallu, Mat. 19. 26. VII. Yn anfeidrol mown Sant- eiddrwydd ; Hab. 1. 13. VIII. Yn anfeidrol raewn Cyf- iawnder ; Ex. 34. 7- IX. Yn anfeidrol mewn Gwir- ionedd ; Deut. 32. 4. Mac yn angenrhéidiol credu y Bod o Dduw i ddan ddyben. Yn laf, Gwaith da ydyw, lugo 2. 19. Yn ail, Nis gelìir dyfod at Dduw beb hyny. ' íihaid i'r rhai sy yn drfod at Dduw gredu ei fod ef'.' Sylwiadau ar Mal. ii. 13—18. Wedi ymadawiad y docthion, wele augel yr Arglwydd yn ym- -ddangos eilwaith i loseph, liwyr- -ach y noswaith gnulynol, ne yn ei rybuddio i ftbi gyd'a brys i'i Aipht, Gellir dywedyd gyda chymwysder, mai dyma un am- gylchiad yn nechieuad gofidiau ' a ehroesau y Mab bychau ; sef. .bod gorfod i'w fam ac yntau. yn eu sefyllfa bresennol, gychvvyjt yu nhrymder y nos. ì fyued i'r üe