Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. i.] IONAWR, 1831. [Llypr i. Al Gyhoeddwr y Drysorfa Ysprydol. Syr.—Yr wyf yn Uawenhau o biegid eich bod yn bwriàdu cy- hoedcli llyft* o'r enw uchod, a go- beithiaf y bydd iddo aíteb yn llawn i'wenw, Trysorfa Ysprydol. Trys- orfa, sef lle i gasglu trysor.au gwerthfawr iddo, a ]le i'w cadw yn ddiogel. Felly bydded i'ch llyfrfod fel adeilad gadarnhardd, i gadw trysorau lawer. Na lan- wer ei hystafelloedd, ag un rhyw sothach gwael, megis drain, ys- gall, mieri, ac ûs; nac yn enwedig a phethau gwenwynig, a nìweid- iol: ond bydded pob cell yn yr adeilad hon, sef, pob dalen yn y llyfr yn Slawntrysorau.sef, pethau buddiol, ac adeiladol, i chwanegu gwybodaeth fuddiol, i faethrin gras ysprydol, a chynnyddu rhin- weddau moesoi o' bob math. Bydded felìy yn ìlawri trysorau o fawr werth, nid yn unig i'r oes bon, ond hefyd i'r Cymry mewn oesoedd i ddyfod. Y mae llawer o lyfrau yn cael eu hargraffu yn awr, y bydd cywilydd gan Grist- ionogion oesoedd a ddaw eu har- ddel hwy. Bydd athrawiaeth gy- feiliornus rhai, ac yspryd chwerw dadleugar ereill, yn gâs ac y.n •ffiaidd gan dduwiolion efengyl- aidd a ìéinw y wlad ar ol ein ymadawiad ì»ií Ond bydded eich ìlyfr chwi yn Drysorfa ysprydol; yn llawn o bethau ysprydoí; yn tueddu i fudd ac adeiladaeth ys- ' pfydól dýnión; hydded yn IlaWn ;o bethau y BibÌ, pêthau pepthynoi • i enaid^a bvd Äririh t ! Cymmerer y Ddeddf foesol yn rheol berffaith ymddygiadau dyn- ion, o bob oed a gradd, bob amser, ac yruhob amgylchiad, yn rheoli gorph ac enaid, i ymddwyn at Dduw a dynion yn mhob peth. Wrth ddywedyd yn erbyn beiau' o bob math dangoser fel y maent yn bechodau yn wyneb y Ddeddf; ac wrth annogi ddyledswyddaua rhinwedd, dangoser bod y Ddeddf yn eu gofyn. Na chymmerer heìyní: y byd, nac ychwaith arfer hynafiaid, neu y cyffredin yn yr oes hon, yn rheol i farnu be<h sy yn rhinweddol neu yn feius; ond bydded i ni fyned at y gyfraith, os na ddywedir yn ol hon, ni bydd goleuni yn y cynghor na'r cerydd. Hefyd, cymmerer ý Bibl yn brawf-reol athrawiaeth: bydded pob cangen o athrawiaeth a driner yn y Drysorfa yn cael eu syìfaenu ar eiriau amlwg ac eglur yr Ysr grythyrlân. Acamddiftyner pob cangen o'r athrawiaeth iaehus, a'r geiriau a ddysgir gan yr Yspryd. Glân, mewn ymadroddion ae iaith, mor agos ag y gellìr, i dduil geiriau ac iaith yr Ysgrythyratì. Y mae pob rhan ö'r athmwiaeth sydd yn ol duwioldeb yn unoba holl briodoliaetlmu Duw, ac felly yn berffaith unol a'ugilyidd ;\am hyny dylid edrych yn ofalus wBth ymdrin a phob cangea<) aihraw- iaeth, am tod ein holl olygiadau arni ynunol aholl briodoìiaethau Duwf ac rhewn cysondeb a pfccd»