Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. COXXVIII.] RHAGF7R, 1865. [Llyfr XIX. StaflrjẂBtt. BARN MEWN CREFYDD. GAN Y PAECH. WILLIAM THOMAS (ISLWYS). *'Gan farnu yn fwy golud ddirmyg Crist na tlirysorau yr Aipht; canys edrych yr oedd efe ar daledigaeth y gobrwy."—Heb. xi. 26. Y mab acleg ar fywyd pan y mae dyn | Y mae dynion wedi gwneyd llawer yn gweithredu mewn dewis a gwrthod cyn hyn oddiar frwdfrydedd (cnthu- oddiar gynhyrfiadau tymherol, heb aríer ! siasm), ond nid dros lawer o amser. ystyriaeth a barn. Fel y mae cyfeiriad i Y mae pob gorchest a gyflawnir oddiar y golfen yn cael ei lywodraethu gan ' yr egwyddor hon yn gyfyngedig i dym- gyíeiriad y gwynt, felly y mae cwrs ei ! mor byr. Nis gall beri i ddyn ddyfal- fywyd yntau dan lywodraeth teimlad : barhâu a myned rhagddo yn amyneddus gwammal. Ond yr oedd Moses wedi ! yn wyneb rhwystrau mawrion a phar- dyíbd allan o'r cyfnod mebynaidd hwn. j hâus. Rhaid i ddyfal-barhâd yn wyneb Ỳr oedd "wedi myned yn fawr," sef rhwystrau parhâus dynu ei nerth oddi- wedi cyrhaedd oed, pan y cyflawnodd ! wrth ryw egwyddor arall. Nid oes dim efe y wyrth fwyaf o wroldeb moesol ag I ond argyhoeddiad barn o dra rhagor- y mae genym hanes am dani. Yr oedd : iaeth y fath gwrs yn y pen draw a'n buddugoliaeth fawr y ddynoliaeth wedi ! galluoga i barhâu yn ffyddlawn hyd y ei hennill ynddo ef y pryd hwn, sef j diwedd. buddugoliaeth y farn ar y teimlad. ! Penderfynodd llawer un i ymgymeryd Eisteddai teimlad fel llawforwyn ufudd ; â bywyd crefyddol oddiar ryw gynhyrf- wrth droed gorseddfainc rheswm. Y | iad ar y teimlad yn unig. _ Dan ddyían- mae ei ymddygiad yn hynyma yn j wad ac yn ngwres y teimlad hwu yr deilwng o bob efelychiad. Dylai pawb ; ymunodd â phobl Dduw. Yr oedd yn a ymunant â chrefydd wneyd hyny ! meddwl glynu;—na! nid oedd ef yn oddiar farn. Dyledswydd gyntaf clyn í tneddwl dim oll. Na thybied neb ein yvv cymharu rhwystrau presennol ■ bod yn diystyru swyddogaeth y galon a crefydd â'i manteision dyfodol. Os j dylanwad y teimlad mewn crefydd. gwna efe hyny yn deg, nis gall ddyfod Nid felly mewn un modd. Y mae pen ond i un penderfyniad, sef mai gwell ; o oleuni a chalon o ià yn bethau nas iddo l'yned trwy bob rhwystr er mwyn ! gallwn eu cysoni byth â'u gilydd, na (jall ddyfod i un penderfyniad arall. \ yn fanteisiol, ond y Y díífyg o ystyried y mater a ffurfio j rheidiol ac hanfodol. Ond nid ar ei ben penderfyniad pwyllog yn y modd hwn, ' ei hun. Nid teimlad yn unig. Rhaid ydy w yr achos fod cynifer o gannoedd i'r deall gydweithredu â'r teimlad mewn wedi gwrthgilio yn y blynyddoedd trefn i wneyd cristion cyflawn, cryf, a diwedcíaf. ' " i diildio.