Skip to main content

Y ÜRYSOIIFA. Rhif. 612.] HYDREF, 1881. [Llyfe LI. PA FODD I WEINIDOG OSOD EI HTJN YN BROFEDIG GAN DDUW. Cynghoe a deaddodwyd ab Oedeiniad "Wyth o Feodyb yn Nghymdbithasfa ' , Caebnabfon, Awst 24, 1881. GAN Y PARCH. ROBERT HUGHES, GAERWEN. (Tsgrifenedig ganddo ef ür Drtsohfa.) 2 Ttmotheus iL 15: " Bydd ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr difefl, yn iawn-gyfranu gair y gwirionedd." Y mak cynghori pregethwyr, yn enwed- ig pregethwyr ieuainc, yn hen arferiad, ac yn hen arferiad anghenrheidiol hef- yd. Arferai yr apostol Paul anfon llythyrau at y cyfryw, yn un pwrpas i'w cynghori a'u cyfarwyddo, a hyny yn benaf fel yr iawn-gyflawnent eu gweinidogaeth. Ac ymysg ei lîaws cynghorion i Tîmotheus, efe a'i cyng- horodd i wrthsefyll yr hyn ag y mae dynion hunanol yn dueddol iddo, hyd yn nôd pan yn cyflawni yr alwedigaeth fwyaf pwysig a chysegredig. Yr hyn a ddynodai efe yn yr adnod flaenorol ydoedd "ymryson ynghylch geiriau." Gallasai hyny roddi rhyw gymaint o fantais i rywrai ddangos eu rhagoriaeth mewn gwybodaeth a gallu ar eraill, a thrwy hyny ennill rhyw fath o enwog- rwydd iddynt eu hunain. Ond yn ol tystiolaeth yr Apostol, "nidoeddym- ryson ynghylch geiriau fuddiol i ddun." A gwaeth, yr oecíd hyny yn achlysur i wemidogâeth yr efengyl fyned yn fuddiol ì ddim; a gwaeth drachefn, yn achlysur i'r weinidogaeth hono "ddad- ymchwelyd y gwranQäwy^.,, Gwyliwn gan hyny, anwyl frodyr, rhag dwyn dim i gysylltiad â gweinidogaeth yr efengyl a beryglo ei gwneyd, nid yn unig yn fuddiol i ddim, ei'tlir hefyd i ddadymchwelyd y gwrandäwyr, a thrwy hyny yn achlysur, os nid yn foddion, eutragywyddolgolledigaeth. Nidrhy- fedd gan hyny i Paul annog Timotheus i roddi y fath siars i ddysgawdwyr crefydd, gan ddywedyd witho, "Dwg y pethau hyn ar gof, gan orchymyn ger bron yr Arglwydd na byddo iddynt ymryson ynghylch geiriau, yr hyn nid yw fuddiol i ddim, ond i ddadym- chwelyd y gwrandäwyr." Ac er ei ddiogelwch personol yntau, efe a ddy- wedodd drachefh wrtho, " Bydd ddyfal i'th osod dy hun yn brofedig gan Dduw, yn weithiwr difefl, yn iawn-gyfranu gair y gwirionedd.,, Yn bresennol ni a edrychwn ar y geiriau hyn yn annogaeth i'n brodyr, y rhai sydd heddyw wedi eu neillduo i holl waith gwemidogaeth yr efengyl; annogaeth iddynt i fod yn ddyfal i'w gosod eu hunain yn brofedig gan Dduw, a hyny mewn dwy yetyriaetL L Yn eu cymeriad personol. II. Yn eu Ilaf- ur gweinidogaethoL I. Yn eu oymebiad phbsonol ; yn eu cymeriad fel dynion a christionog- ion. Y mae bod yn ddymon cyflawn, trwyadl, ymhob ystyr, yn llawer iawn i bregethwyr. Y mae synwyr naturiol cryf yn fantais anghynredin iddynt Yr wyf wedi sylwi ar liiaws o bregeth- wyr, heb fo d yn bregethwyr mawr, ga 11 - uóg, a thalentog, ond er hyny yn breg- 2e