Skip to main content

Rhif 782.] [Llyfr LXV. CYLCHÖRAWN MISCL Y METHODISTIAID GALFIISÍAIDD Dan olygiacf y Parch. H. CYMHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. RHAGF YIi, 1895. (Cmuuuiiöiaì). L Atìgofion am y Parchedigion John Hughes, Liverpool, a Johu Hughes, . Poutrobert, Êrthygl Y. Gau y Parch. B. Hughes, Llauelwy ............529 •2. Hçn Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Ysgrif VIII. Gau y Parch. E, Owen, M.A. 538 3. Dick Tỳhen. III. Gan Mrs. J. M. Saunders .............................. 543 4, Yr Anghem-heidrwydd ì'n Swyddogion ymgydnabyddu àg Egwyddorion y Cyfundeb. Gan Mr. Robert Rowland, Y.H., Peuniorfa, Tremadog ........550 Maf.s Li.AFrn ITndf.b yk Ysgolion Sabbothol.—ì. Nodiadau ar vr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parcb. Owen J. Owen, M.A., Rock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gau y Parch. J. Owen Thoiuas, M.A................. 557—561 Gwaith a Symudiadau y Cyfundîìb- 1. Casgliad at Athrofa y I'ala.—2. Yr Arholiad Cyniaufaol am 1896.............................'.........563—565 Barddoniaf.th—Mae arnaf eisieu byw, 5;>7.—Y Eywydfad, 543, Manion—Aniynedd. 587. rNoHICÌ 0bnaí>oIi—1, Lìydaw—Llythyr oddiwrth y Pareh. \V. Jenl;vn Joues.— 2. Llythyr oddiwríh Mr. Evan Jonea,—$, Bryniau Rhasia—Dosbartb Mawphlang-—Llythyr oddiwrth y Pareb. Robert Evans,—4. Cvfarfod yr Henaduriaetb.—5. Dosharih Shangpoong— Llytbvr oddiwrth v Parcb. Ẅ. M. JenMns.- 6. Sylhet.- ,-. Nodiadan.~8. Map ó Ehaaia a Jaintia.—;». Y Casgìnnt Cenadol.—10. Dorhyniadau at y (ìenadaeth................ 566—570 Gwyneb-Ddalf.n a'r Cy.nnwysiad, CAETaNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFBFA Y CYFCNDER GAN DAYID OT.RILN OWE N. TREFPYNNON: ARGRAPFWYD GAN P, M. EYANS A'l' FAB. PRIS PEDAIB CEINIOG.] DECEMBEB, 1895. |