Skip to main content

/" *- Ehif 781.] [Llyfr LXV. 30 R x SORFA: CYLCHGRAWN MISCL Y MfîTHODISTIAID CALFINAIDD, Dan o/ygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. TACHWEDD, 1895. 1. Y Cwyuip. Gan y Parch. J. Cynddylan Jones, D.D................,.........481 2. Eheithior y Plwyf. Gau Mrs. J. M. Sauuders.............................. 490 3. Dante. Ysgrif IV. Gan y Parch. E. H. Morgau, M.A...................... 496 4. Taith i Abergeirw. Gau Gweledydd .......•............................... 500 5. Llyfrau Newyddion—1. Y Tadau Methodistaidd.—2. Elfeuau Athroniaeth Foesol.—3. Gweithiau y Parch. Christtnas Evans.—4. Odlau'r DyÛryu.—5. Anturiaethau Cyruro yn Affrica.—6. Straeou y Peutan.—7. Y Sacranìeutau. 8. Offeiriadaoth a Gweinidogaeth y Testarueut Newydd.—9. Y Modd i wneyd heb Alcohol mewu Achosiou Cyfîredin o Afiechyd............505—507 Ton-au—Alcester, 507—Chatham Street, 50S. Maes Llafub Undlb yr Ysgoliox Sabbotuol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Eock Ferry.—2. Nodiaddu ar Lyfr Josua. Gan y Parch. J. Oweu Thouias, M.A.................508—512 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb—1. Casgliad at Athrofa'r Eala.—2. Aw- grymiadau o barth Caniadaeth y Cysegr.—3. Cymdeithasfa Llaugadog 516—519 Y Ehai a Hunasant—1. Mr. Edward Eoberts, T\'-Tan-y-Graig................ 522 Barddoniaeth—Cenfigen, 496.—Duw a ymddangosodd yn y cnawd, 496. Cbonicl Cenadol—1. Bryuiau Ehasia a Jaintia — Hen Draddodiad ytnysg y Ehasiaid.—2. Dosbarth Shella—Lìvtlivr oddiwrth v Parch. E. H. Ẅüíiams. —3. Sylhet-Llythyr oddiwrtli M'iss'E. A. Eoberts.—4. Silchar—Llythyr oddiwrth y Parch. T. J. Jones.—5. Nodiadau.- 6. ííarwólaeth U Timothy, yr Efengylydd.—7. Ehoddiou at wasauaeth y Genadaeth yn India.—8. Derbyu- iadau at y Geuadaeth .............................................. 523—528 CAEENAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BEIEN OWEN. TEEFFYNNON : AEGEAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. PEIS PEDAIE CEINIOG.] NOYEMBEE, 1895.