Skip to main content

Ehip 779.] [Llyfb LXV. jJ RYS 0 Rl; A: CYLCHGRAWN MISCL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olyéiad y Parch, N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MEDI, 1895. 1. " Drws y Seiat Broíiad." Gan y Parch. Griffîth Eoberts, Carneddi.......... 3S5 2. "Dick Tŷ Hen." Ysgrif II. Gan Mrs. J. M. Saunders .................... 391 .h. Daute. Ysgrif V. Y Pabau. Gan y Parch. E. H. Morgan, M.A, ..........395 4. Cyfansoddiad yr Haui. Ysgrif III. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A. .... 399 5. Etholedigaeth Gras. Gan y Parch. Owen Evans, Colwyn Bay..............403 6. O Jerusalem i Antiochia. Gan y Parch. E. Jones, Merllyn ...............405 Gŵyl Cymdeithas Genadol Pasle. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyfi 409 Maes Llafur ÜNDEB vk Ysgolion Sabeothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeilioi. Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Eock Ferx-y.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gau y Parch. J. Owen Thornas, M.A......."..........412—416 Gwaith a Symuuiadau y Cyfunueb.—1. Casgliad at Athrofa'r Bala.------2 Ath- rofa Dduwinyddol y Bala.—3. Cymdeithasfa Llanilar................ 419—122 Y Ehai a Hunasant—1. Mrs. Eoberts, Ehewl, Ehuthyn.—2. Mrs. Catherine .James, Cwmbwrla, Abertawe.—3. Y diweddar Barchedic; William Ellis. Beddgelert.—4. Mr. William Pritchard, Tanybwlch, MynyddLlandegai 423—427 Babudoniaeth—Cenfigen, 390,—Y Bywydfad, 3lJ0.—Y Manua, 395.—" Yr Iesu." 42S Tonau—1. Isallt. 2. Ponrhyn.............................................. 403 Manion.—Euogrwydd Pechadur, 404.—Gwleddoedd TeyrnasDduw, 407. Cariad Duw, 418 Cbonicl Cenadol,—1. Bryr.iau Ehasia—Dosbarth Cherra—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Eoberts—2. Dosbarth Shella.—3. Bryniau Jaiutia—Cenadaeth Feddygol Jaintia. Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Edward Williams.—4. Sylhêt. Llythyr oddiwrth y Parch. J. Pengwern Jones.—5. Silcbar. Llythyr oddiwrth Miss Laura Evans................................ 42S—á31 CAEBNAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFÜNDEB GAN DAVID O'BEIE N OWEN. TREPPYNNON : ARGRAFPWYD GAN P. M. EYANS A*I FAB. PBIS PEDAIR CEINIOG.] SEPTEMBER, 1895.