Skip to main content

Rhtf 778.] [Llyfr LXV. Jü tx X xD w ix h A: CYLCHGEAWN MISCL Y METHODISTIAIJD I CALFINAIDD Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFAL JOHES, D.D., Rhyl. AWST, 1895. (EgnnmsîStâò. 1. A ydym yn y Ffydd ? Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A..................... 337 2. Sancteiddiad y Sabboth. Ysgrif II. Gan y Parch. Francis Joues, Abergele.. 346 3. Gerddi y Bibl. Gan Mr. R. W. Jones (Diogenes), Garston................,. 350 Llyfrau Newyddion.—1. Y Syched am Duw.—2. Y Traethodydd am Orphenaf. —3. Byr-Gofiant y Diweddar Thomas Lloyd Jones, F.R.G.S., Talsarn ..356—357 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Rock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A. ..;.............357—361 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Y Gymanfa Gyffredinol yn Lluudain. —2. Cymdeithasfa Dolgellau.—3. Ymweliad Dr. A. B. Bruce â'r Bala.— 4. Arholiad Blynyddol Athrofa Trefecca.—5. Casgliad Athrofa'r Bala.. 364—379 Barddoniaeth.—1. Blodeuyn ar fedd gweinidog. 2. Tragywyddoîdeb.......... 380 Manion.—Esgidiau drudion, 345. Goddef un'pechod yn lladd yr enaid, 350. Cronicl Cenadol.—1, Bryniau Ebasia—Dosbarth Cherra—Llythyr oddiwrth y Pnrch. J. Boberts.—2. Bryniau Jaintia—Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones.—3. Y Gwastadedd : Itarimganj.—4. Cenadaeth i Lushai.—5. Darlun y Parch. William Lewis.—6. Yr Adroddiad Blynyddol.—7. Casgliad Cenadol y Plant,—S. Derbyuiadau at y Gcuadaeth............................381—384 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFUNDEB GAN DAYID O'BRIEN OWHS. TBEFFYNNON: AEGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. HiIS PEDAIR CEINIOG.] AUGUST, 1895.