Skip to main content

Ehif 777.] [Llyfr LXV. XJ XX JL jÖ \J JtC Jt A'. CYLCHGRAWN MISCL Y METHODISTIAID CADFINAIDD Dan olyèìad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, C.D., Rhyl. GORPHENAF, 1895. 1. Y Parchedig John Williams, Ehyl ........................................ 289 2. Ffydd, Gan y Parch. J. Puieston Jones, M.A,, Bangor. Ysgrif 1...........293 3. Dante. Gan y Pareh. E. H. Morgau, M.A. STsgrií IV.....................297 4. Cyfansoddiad yr Haul. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M.A. Ysgrif II.....302 6. " Wedi Marw, yn Llefaru eto." Gan Mrs. J. M. Saunders .................. 306 7. Llyfrau Newyddion—Bhai Agweddau ar y Eglwys Gristionogol yn Nghymi'u yn y 5ed a'r 6ed Ganrif.................................................. 312 Maes Llafüb Ijndeb yr Ysgolios Sabbothol.—1. Kodiadau ar yr Epistolau Bugeilioì, Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Eock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gan y Pareh. J. Owen Thomas, M.A................. 314—318 Tox.—Hosanna Plant ...................................................... 321 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala,—2. Athrofa Dduwinyddol y Bala— 3. Cymdeithasfa Treorci—4. Dechreuad ein Hathrofeydd. Gan Mr. Edward Griffith, Ü.H., Dolgellau.......,___322—326 Y Ehai a Hunasant.—1. Miss Mary Catherine Dayies, Warringtun House, Caergybi.—2. Mr. John Jones, Dolrhedyn Terrace (gjmt o Meirion House), Tan-y-Grisiau, Ffestiniog.......................................... 329—330 Manion.—Problem bwysig, 296. Digon syml i bawb ei ddeall, 307. Y Gwirion- edd yn Datguddio ei hun, 312. Cuonicl Cenadol.—1. Ih-yniau Ehasia—Dosbarth Mawlai—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evaus.—2. Dosbarth Shillong—Llytlryr oddiwrth y Parch. Eoberfc Jones.—8. Derbyniadau at y Genadaeth......................333—336 CAEENAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFÜNDEB GAN DAYID O'BEIEN OWEN. TEEFFYNNON; AEGEAFFWYD GAN P. M. EVANS A»í FAB. PEIS PEDAIE CEINIOG.] --—:——~zzzzzt„.ji_„___:.._-.:____:jBg JFLY, 1895. «&