Skip to main content

Ehif 776.] [Llyfr LXV. UJtrí I SUJrCJu Ä*. CYLCHGEAWN MISCL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olyéiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MEHEFIN, 1895. Ghmntuii;shtu. 1. Sancteiddiad y Sabboth. Gan y Parch. Prancis Jones, Abergele............241 2. Gwaith Bugeiliol yn ei wahanol Agweddau. Gau y Parch. Griffith Ellis, M.A., Bootìe............................................................ 247 3. Dante. Gan y Parch. E, H. Morgan, M.A. Fsgrif ITI.....................251 4. Neble. Gan y ProíY. J. Young Evans, M.A., Trefecca. Tsgrif III........... 257 5. Ynisonau ................................................................262 6. "Dick Tỳhen." Gan Mrs. J. M. Saunders ................................ 264 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gau y Parch. Owen J. Owen, M.A., Eock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua, Gan y Parcb.. J. Owen Thomas, M.A.................270—273 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Synod y Presbytei-iaid yn Newcastle- on-Tyne.—2. Casgliad at Athrofa'r Bala,—3. Cymdeithasfa Llangollen 277—280 Barddoniaeth.—Yfed y Cwpan. 257. Manion.—Y Ddafad a Gollasid, 257. Dynoliaeth Crist, 261. Cronicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth Mr. Evan Jones.—2. Bryniau Jaintia—Cyfarfod yn Nongtalang—Llythj-r oddiwrth y Parch. John Jones. —3. Nodiadau ar Henaduriaeth Shangpoong—Gan y Parch. Eobert Evans. —4. Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jenions.— 4. Sylhet—Ehan o Lythyr Miss Eoberts.—6. Yr Adroddiad Blj-nyddol.— 7. Derbyniadau at y Genadaeth .................................... 2S4—288 CAEENAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFEFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BEIEN OWEN. TEEFFYNNON: AEGE^FFWYD GAN P. M. EYANS A?I FAB. PEIS PEDAIE CEINIOG.] JUNE, 1895.