Skip to main content

Rhi? 775,] [Llyfb LXV. DRYSORFA: CYLCHGEAWN MISCL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olygiad y Parch, N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MAI, 1895. 1. Efrydiau mewu Duwinyddiaeth. Gan y Parch. R. J. Williams, Blaenau Ffestiniog. Ysgrif I..................................................... 193 2. Daute. Gan y Pareh. B. H. Morgan, M.A. ísgrií II....................... 197 3. Pregethwyr a Gwyddoniaeth Naturiol. Gau y Parch. Joseph Roberts, New York..."................................................................ 202 4. Cyfeillgarwch. Gan Miss Ellen Hughes, Llanengan........................ 207 5. " Diwygiad mawr Ty'n 3- Pfordd." Gan Mrs. J. M, Saunders .............. 214 Tonau.—1. Taliestyn. 2. Penedyr ....................................,.....220 Maes Llafub "ündeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistoläu • Bugeiliol. Gan y Parch. üwen J. Owen, M.A., Bock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gau y Parch. J. Oweu Thomas, M.A., Aberdytì ......221—224 Gwaith a Symudiadau y Cyfündeb.—1. Y Casgliad at Athrofa Trefecca.— Cychwyniad yr Athrofa. 2. Cymdeithasfa Fembroke Dock.......... 227—228 Y Bhai a Hunasant.—1. Mr. John Jones, Peuyfîrwd, Pouterwj-d, Aboryslwyth. —2. Mr. David Bowlaud, Peunal. Gau y Parch. Bobert Owen, M.A. . .230—231 Bahddoniaeth,—Mis Mai, 219. Manion,— Bhoddwch eich serch ar bethau sydd uchod, 197. Hyawdledd Coleridge, 197. Cysur mewn Helbul, 213. Maddeuant a Bhyddid, 219. " Cyrìawuder y gyfraith yw cariad," 219. Llwyddiant yr Apostolion, 236. Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyu Jones. —2. Bryniau líhasia—Dosbarth Shella—Llyíhyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.—3. Henaduriaeth Shaugpoong.— 1. Derbyniadau at y Genad- aeth .............................................................. 237—240 CAEBNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFBFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BBIEN OWEN, TBEFFYNNON: ABGRAFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. *^«- PRIS PEDAIR CEINIOG.] MAY, 1895.