Skip to main content

Ehit 773.] [Llyfr LXV. DRTTSORJc A: CYLCHGRAWN MISCL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olygíad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. MAWRTH, 1895. 1. Y Berthyuas rhwng Âthrawiaeth a Buchedd: Ei Phwysigrwydd niewn Pregethu. Gau y Golygydd.............................................. 2. Dante. Gau y Parch. B. H. Morgau, M.A. Ysgrif I...... 3. Dydd y Pentecost. Gau y Parch. Owen Hnghes, Talysam. 4. Heu Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gau y Parch. B. Owen, M.A., Peunal. Yserif VI............................................................... 5. Sali TÇ- Shòu. Gau Mrs. J. M. Sauuders Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar yr Epistolau Bugeiliol. Gan y Parch. Owen J. Owen, M.A., Bock Ferry.—2. Nodiadau ar Lyfr Josua. Gau y Parch. J. Oweu Tbomas, M.A., Aberdyfi ......125— Ton.—Y Cymmuu.......................................................... Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala.-—2. Dechreuad Ein Hathiofeydd. Gan Mr. Edward Griffith, U.H., Dolgellau,—3. Y Dhysorfa—Bi Derbynwyr a'i Goliebwyr...............................133— Y Bhai a Hunasant.—1. Mrs. Anne Davies. Bryngwyn, Clocaenog.—2. Mr. Bobert Davies, Tanyclogwyn, Penmachuo .......................... 138— Barpdoniaetu.—Profiad Pregethwr ar Ddechreu Oedfa, 109. Gweled Iesu, 112. Y Cristion ar Groesi yr Afon, 112. Natur yu Gwybod, 131. Er Cof am 1). W. Morris, Horeb, M0. Manion.—Thenustodes a'r Bhinoceros, 124. Cronicl Cenadol.—1. Llydaw.—2. Sylhet.—3. Bryniau lŶhasia—Dosbarth Mawphlaiiír.—4. Dosbarth Shella-Llythyr oddiwrth y Parcli, E. H. AYil- liams.—5. Bryniau Jaintia— Llyibyr oddiwrth y Pardh. Dr. Edward Williams.—G. Dorbyniadau aí y Genadaeth.......................... 141— 144 97 103 110 113 119 •128 132 í 137 139 ; CAEBNABFON: CYHOEDDWYD YN LLYFBFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BBIEN OWEN. TBEFFYNNON : ABGB.AFFWYD GAN P. M. EYANS A'I FAB. PBIS PEDAIB CEINIOG.] MABCH, 1895. :^\jffi