Skip to main content

Rhif 772.] [Llyfb LXV. D xl X S 0 JR £ Â.: CYLCHGBAWN MISCL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan olygiad y Paroh. N. CYNHAFÂL JONES, D.D., Rhyl. OHWEFROR, 1895. 1. Neble. Gan y Proff. J. Youug Evaus, M.À., Trefecca........................ 49 2. Adgofíon aui y Parchedig John Phillips, Baugor. Gau y Parch. B. Hughes, Llanelwy ...............■................................................52 3. " Troedigaeth Sol'mon Charlotte." Gau Mrs. S. M. Saunders................ 59 4. Ernynau i'r Morwju*........................................................ 63 5. Sabboth yn Nublin. Gan Mr. J. M. Edwards, Llanuwchlyu ................ 64 6. Achubwyd y Llong .................................,......................69 LlyfbauNewyddion—1. Gwen Tomos, Merch y Wernddu.—2. Y Llenor.—3. " Y Traethodydd."—4. Holwyddoreg ar Hanes'Paul.—5. Mor Bur a Deigryu. .71, 72 Maes Llafub Undeb yb»Ysgolion Sabbothol.—1. Yr Epistolau Bugeiliol. Gau y Parch. Owen J. Öwen, M.A., Bock Perry.—2. Nodiadau ar L}'fr Josua. Gan y Parch. J. Owen Thomas, M.A., Aberdyft........................73—76 Tonau.—1. Glau Cledan.—2. Bryn Seion...................................... 80 Gwaith a Symudiadau y Cyfunükb.~1. Casgìiad Atlirofa'r Bala.—2. Y Casgliad at Athrofa Trefecca.—3. Y Diweddar Barch. Lewis Price, Llanelli.—4. Mar- wolaeth y Parch. Robert Hughes, Gaerwen, Mòu........................81—84 Y Bn.u a Hunasanj'.—1. Y Diweddar Mr. Abel Simner, Llundaiu. Gan Mr. L. H. Roberts. ('anonbury.—2. Mrs. lìoberts, priod Mr. Thomas Roberts, Siop Isaf, Maentwrog...................................................... ys—89 Babddoniaettt.—Dyddiau 'J'ywyll, 52. Ymddiried yn yr lesu, 59. Credaf caf fy mywyd, Ô8j Manion.—Esiampl Apostolaidd pa fodd i wneuthur Daioni, 72. Geiriau Sogur, 72. Cbonicl Cenadol— 1. Llydaw.—2. Bryniau Ehasia.—Dosbarth Cherra—Llvthvr oddiwrth y Parch. John Boberts.—3. Yinweliad a Gwlad y Bboi—Hhanau' o Lythyr od'diwrth Mrs. Jones, Shülong.—4. Taith trwy ran' o IÝhadsawphra— Rhau o Lythyr oddiwrth y Parch. C. L. Stephens.—5.' Y Diweddar ìîarehedig Wiìiiaiû Lh'wis—Idythyi- oddiwrth y Paẁh. J. Roberts.—6. Derbyuiadau at y Genadaeth...................................................... 91—96 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRPA Y CYFCNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON ; ARGRAFFWYD GAN P.M. EYANS AT FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] FEBRUARY, 1895.