Skip to main content

I.'htf 771. | [LlA'FB LXIV. DRTTSORr A: CYLCHGRAWN MISCL Y METHODISTIALD OALFINAIDD. Dan olyè'iad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Rhyl. IONAWR, 1895. ----------——-------------------------------------r——■-------------------------- (£xmnu)g£iau. 1. Y Parch. Williaoa James, B.A., Manchester (gyda Darlun) .................. 1 2. Penuod a Blwyddyn: Dalen Newydd o'r Hen A useroedd. Gan y Parch. \V. E. Jones (Goleufryn), Caernarfon ...................................... 3 3. Hen Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gau y Farch. R Oweu, M.A., Peunal. Ysgrif V................................................................. 8 4. Cydwybod Lân. Gan Mr. Daniel Owen, Wyddgrug.......................... 15 5. Nadolig Heu Filwr. Gan y Parch. R. D. Rjwland (Anthropos) ..............19 6. Cyfidusderau yr Ysgol Sabbothol i Ddysga Moesau. Anerchiad i Athrawou. Gan Mr. J oha Hughes, Dyíîryn, Llandyrnog................................23 O'iìDhemynj-a,—Hen Lythyrau : Lìythyr oddiwrth y Parch. R. Lloyd, Beaumaris 25 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—1. Y Parch. Williaiu Williams, Abertawe. Gau y Parch. W. Evans, M.A., Pembroke Dock.—2. Y Cyfuudeb a'r Achosion Seiaonig. G*n y Parch. Thoinas Gray, Birkauheal.—3. Cymdeithas yr Achosion Newyddion. Gan y Parch. D. Ll. Joues, M.A., a Mr. Edward Davies, Llandiuam.—4. Y Uasgliad at Athrofa Trefecca.—5. Cymdeithasfa y Dref- newyid.—5. Casgliad at Athrofa'r Bala................................ 27—4.0 Y Rn.u a Hunasant.—1. Mr. William Mona Williams, Tanygrisiau. Gan y Parch. Sarauel Owen...................................................... 10 Manion.—Paul a Nero, l'J. Cristiou yu Ngwsg, 22. Chiriath Jearim,24. Barddoniaetii.—Heddyw, 14. Aberth Diolch, 14. Ieueuctyd, 44. Adwaeu eiu gilydd yn y Nei'oedd, 44. Chonicl Cenadol.—1. Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddiwrth y Parch. W. M. Jonkins.—2. Cyfarfod yr llenaduriaeth yn Shillong — 3. Sylhet.— 4. Cyduabyddiaeth o Roddion.—5. Derbyniadau at y Genadaeth........44—48 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EYANS AT FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] JANUAUY, 1895.