Skip to main content

Y. IDIBYSOIRIFA Rhif. 592.] CHWEFROR, 1880. [Llyfb L. MYNEGU FFORDD IACHAWDWRIAETH. CyNGHOE A DEADDODWYD AE OEDEIKIAD CHWEOH O FEODYB YN NgHYMDEITHASFA Llanymddyíei, Aw*t, 1879. GAN Y PARCH. JOHN JONES, PENMORFA, ABERTEIFI. (Wedi ei barotoi ür Deysobpa ganddo ef ei hun.) Y gwaith a roddwyd i mi yw, rhoddi cynghor i'm brodyr hyn ar eu neill- duad i gyflawn waith y weinidogaeth. Yn awr, fy mrodyr, yr wyf yn dewis eiarad â chwi fel brawd, ac nid fel tad yn gorchymyn, er fy mod yn hen. Sylfaenaf fy nghynghor ar y geiriau hyny,— Actau xvL 17: "T dynion hyn ydynt weision y Duw Goruohaf, y rhai sydd yn mynegu i chwi ffordd iachawdwriaeth." Beth bynag am y llances â'u llef- árodd, yr oeddynt yn wirionedd; ac y maent yn briouol i w dyweyd wrthych chwl Dyma pwy ydych: " Gweision y Duw Goruchaf." Mae yn enw an- rhydeddus. Nid oes modd cael enw na theitl uwch na hwn,—" gweision y Duw Goruchaf. Felly yr oedd Duw yn galw Moses, ^'Moses fy ngwas;" ac yr oedd Paul ýn galw ei hun yn " was Crist" Mawrhewch chwithau y fraint o fod yn weision i un mor fawr. Y lle y mae wedi eich gosod i wasanaethu yw yn ei dŷ. Mae ganddo weision eraill, ond nid yn ei dŷ, eithr fel Cyrus ac eraill. Ond yn y tŷ yr ydych chwi i wasanaethu,—yn ei lys, feí Mses: "Moaes a fu ffyddlawn yn ei holl dŷ megys gwas." Fel gweision y mae genych waith mawr i'w wneuthur. Gwaith Duw ydyw, ac felly yn waith gogoneddus, ac ynddo chwi a fyddwch yn gydweithwyr Duw. Mae yn cael ei alw yma yn "fynegu ffordd iacnawd- wriaeth." Yn hyn y mae efe wedi rhoddi i chwithau y weinidogaeth hon —^wedi rhoddi i chwi "y gras hwn i efengylu ymysg y Cenedloedd anchwil- iadwy olud Cnst." Mae efe wedi rhoddj i chwi y trysor hwn—wedi rhoddi i chwi weinidogaeth y cymmod —wedi rhoddi i chwi agoriadau teyrnas nefoedd; îe, mi obeithiaf, wedi rhoddi i chwi ei Ysbryd. Fel hyn y mae wedi rhoddi i chwi ymddiriedaeth fawr: " Ddarfod ymddiried i mi am yr efengyL"^ O bob ymddiried, dyma y mwyaf ei bwys a'i ganlyniadau. Ac yn hyn y mae wedi rìtioddi arnoch gyf- rifoldeb mawr; rhaid yw rhoddi cyfrif am dano. 1. Mae yn ymddiried i chwi i fyn- egu yr iawn ffordd am gadw, rhag i'r bobl gael eu camarwain a'u colli drwy hyny. Pregethwch Grist i*r bobl yn ddoethineb, yn gyfiawnder, yn sanct- eiddrwydd, ac yn brynedigaeth; ie, Crist yn bob peth. Dyma y ffordd, a phregethwch chwithau hi i'r bobl: tfordd Duw yn cyfiawnhâu, yn sanct- eiddio, ac yn gogoueddu.