Skip to main content

Y. DEYSOEFÂ. Rhif. 576.] HYDREF, 1878. [Llyfb XLVIII. IEUENCTYD CRIST. PREGETH GAN Y PARCH. PROFFESWR LLEWELYN I. EYANS, D.D., COLEG LANE, CINCINNATTI, AMERICA. Lrc iii. 23 : "A'r Iesu ei hun oedd ynghylch dechreu ei ddengmlwydd ar hugain oed." NEU YN HTTRACH:— " A'r Iesu ei hun pan yn dechreu [hyny ydyw, ei weinidogaeth], oedd ynghylch den nilwydd ar hugain oed." Y mae rhywun wedi sylwi fod ysbryd- oiiaeth yn nystawrwydd yr Ysgryth- yrau. Profii fod y Bibl yn air Duw nid yn unig trwy yr hyn y mae yn ei ddyweyd, ond hefyd trwy yr hyn y mae yn ei adael heb ei ddyweyd. Yr un modd gellir dyweyd foä ysbrydol- iaeth yn ei awgrymiadau. Y mae yn dysgu llawer o bethau I ni, nid yn uniongyrchol, ond yn anunlongyrchol; nid yn gyflawn, ac ar unwaith, ond yn raddol ac mewn rhanau. Y mae yn dy- wej^tlpyn yn y fan yma, a thipyn yn yfanacw; a thrwy grynhoi ei wahan- ol ddywediadau ynghyd, yr ydym yn dyfod o hyd i'r holl wirionedd. Felly gyda golwg ar oedran Crist. Yr hyn a wyddom ar y mater yma, yr ydym yn ei ddysgu trwy gymharu gwa- hanol awgrymladau ag sydd yn wasgar- edig yn yr efengylau. Ûn o'r rhai hyn yw y testun. Yma fe'n hysbyslr mai tua aeng mlwydd ar hugain oed oedd Crlst pan yn dechreu ar ei weinidog- aeth gyhoeddus. Oddiwrth awgrym- iadau eraill, yr ydym yn casglu mai ymhen tua thair tdynedd ar ol hyny y bu farw, yr adgyfododd, ac yr esgynodd i'r nef. Fel hyn yr ydym yn gweled fod yr hyn oll ag sydd yn hynoll bywyd yr Arglwydd Iesu yn syrtHo íxidifewn i derfynau tymmor íeuencty ). ieuanc oedd yr Iesu pan yn addysgú y bobl, pan yn marw ar y groes, pan yn adgyfodi o r bedd, a phan yn esgyn i elstedd ar ddeheulaw y Mawredd yn y goruwchleoedd. Ac os ieuanc pan yn ymadael â'r byd, ieuanc yn awr a thros oyth. A gallwn fod yn siwr mai ffaith yw hon â rhyw ystyr iddi yn y bywyd dihafal hwn, Y mae yn deilwng o'n sylw ar yr un pryd nad yw y Bibl yn gwneyd dim ystŵr ynghylch y ffaith hon, Yn gyffredín y mae bywgraffwyr y rhai eydd yn hynodi eu hunain yn moreu eu hoes, yn ofalus I alw sylw y byd at ieuenctyd eu harwyr pan yn cyflawni eu gorchestion, neu yn aiddangos eu rhagorlaethau. Felly yr ydym yn cael yn mvwgraffiadau dynion fel Pascal, Pitt, ä Napoleon. Nid felly y Bibl. Luc yw yr unig efengylwr ag sydd yn gwneyd unrhyw grybwyllion am oed- ran Crist Y testun yw yr unig ddad- ganiad ynghylch oedran Crist mewn cysylltiad I'l weinldogaeth. Nid yw Luc, yntau, yn dyweyd wrthym mewn cynlfer o eiriau beth oedd oed Crlst pan y bu farw, neu pan yr esgynodd i'r net Nid oes un o'r ysgrif- enwyr sanctaidd yn gosod pwyslals ar ieuenctyd yr Iesu. Casgllad yw eln gwybodaeth aT y mater. Önd y mae y gair yr un mor ofalas i beidio a'n gadael mewn anwybodaeth ^ JS