Skip to main content

Y. DEISOEPA. RHIF. 575.] MEDI, 1878. [Llyfr XLVIII. PERAROGL CRIST. CYNGH0R GWEINIDOGAETHOL A DRADDODWYD YN NGHYFARFOD YR OrDETNIO YX Nghymdeithasfa Gwrecsam, Mehefin 13, 1878, GAN Y PARCH. EDWARD MATTHEWS. (Parhâd o tu dalen 287.) 2 Corinthiaid ii. 14, 15, 16 : " Canys i Dduw y byddo y diolch, yr hwn yn wastad sydd yn peri i ni oruchafiaeth yn Nghrist, ac sydd yn eglurhâu arogledd ei wybodaeth trwom ni ymhob Ue. Canys perarogl Crist ydym ni i Dduw, yn y rhai cadwedig, ac yn y rhai colledig: i'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth, ac i'r lleill yn arogl bywyd i fywyd ; a phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ?" Fel yr awgrymasom, cymundeb â Duw yn Nghrist, a hyny yn barhâus, sydd yn rhoddl arogl peraidd ar weìnidog- aeth yr efengyL Mewn ystyr priodol, nid oes weinidogaeth yr efengyl os na fydd yn deillio o ymwneyd ffyddiog â Duw yn Nghrist, a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Dyma'r gwir " eneiniad oddiwrth y Sanctaidd hwnw—yr en- einiad a dderbyniasoch ganddo ef," yr hwn " sydd yn aros ynoch chwi; ac nid oes arnoch eisieu dysgu o neb chwi; eithr fel y mae yr un eneiniad yn elch dysgu chwi am bob peth, a gwir yw, ac nid yw gelwydd, ac megys y'ch dysg- odd chwi, aroswch ynddo. Ac yr awr- hon, blant bychain, aroswch ynddo; fel, pan ymddangoso efe, y byddo hyder genym, ac na chywilyddiom ger ei fron ef yn ei ddyfodiad." Yr eneiniad oddi- wrth y Sanctaidd hwnw sydd yn cyn- nwys rhywbeth nad oedd yr eneiniad âg olew gynt ond yn gysgod gwan o hono. Hwn yw y peth ei hunan, yn cyn- nwys, yn un peth, adnabyddiaeth o'r Sanctaidd hwnw: gwyhodaeth drwy ffy'd o orchwyliaethau ysbrydol ar y meddwl, yn darostwng y galon o dan awdutdod a llywodraeth gair Duw. Mae hyn yn rhywbeth mwy na gwybod- aeth dduwinyddol o Dduw—gwybod- aeth addysg, sydd wedì galluogi dynion i siarad yn fearus am y Bôd mawr, ac ysgrifenu traethodau campus, fel y dy- I wedir, eto heb brofi cyfnewidiad calon j dan ddylanwad yr wybodaeth hono— j dyn o dan lywodraeth pechod, er yn gelfyddydol siarad yn ddysgedlg am I hollbresennoldeb Duw. Nid yw hyn | yn anmhosibl o fod, fy nghyfeill'on. Y ' mae yn bod, ysywaeth. Nid ydym yn J dywedyd fod yr wybodaeth yna yn ' afreidiol, eithr y mae yn anghenrheìdiol; ! goreu 1 gyd po fwyaf o honi. Elthr : dywedyd yr wyf fod gorchwyliaethau | yr Ysbryd Glân, er cymhwyso at y i weinidcgaeth, yn cynnwys gwybodaeth. j ac adnabyddiaeth helaethach o'r gwir- j ionedd na hynyna. Rhald i air Duw aros ynoch, Crist ynoch, Duw ynocb, yr Ysbryd ynoch, yn ei holl rasusau bendigedig. " Ysgrifenu yr wyf atoch chwi, rai bychain, am i chwi a inabo i y Tad." Y ii ae yr afínabrd'í'af th h^ n o'r Tad yn cynnwys "cau d y Tavl yu % JB