Skip to main content

Y DEYSOEFA. Rhif. 570.] EBRILL, 1878. [Llyfe XLVIII. SYLWADAÜ AR BREGETHU HUNAN A PHREGETHÜ CRIST. GAN Y PARCH. DR. EDWARDS. 2 Corinthiaid iv. 5 : " Canys Did ydym yn ein pregethu ein hunain, ond Crist Iesu, yr Arglwydd ; a ninnau yn weision i chwi er mwyn Iesu." (Parhâd o tu dalen 45.) Ond heblaw pregethu Crist yn ei Ber- son a'i ddyoddefiadau, y mae yr Apostol yn ychwanegu ei fod yn pregethu Crist Iesu yr Argîwydd. Cyttunir yn gyff- redin gan yr esbonwyr goreu mal y cyfieithiad mwyaf cywír ydyw, " Crist Iesu yn Arglwydd." Felly yr ydym yn darllen yn Phil. íi. 11, "Ac y cyffesai pob tafod fod Iesa Griat yn Arglwydd er gogoniant Duw Dad." A thrachefn yn Rhuf. x. 9, mae yn debyg mai y cyfieithiad cywir ydyw, " Mal os cyffesi â'th enau Iesu yn Ar- glwydd, a chredu yn dy galon i Dduw ei gyfodi ef o feirw, cadwedig fyddi." Gwelwn gan hyny fod yr Apostol, wrth bregethu Crist Iesu yn Arglwydd, yn Íjregethu yr hyn oedd yn anghenrheid- ol i bawí) el gyffesu tuag at fod yn gadwedig. Yr oedd Crist ei hun hefyd yn llefaru yn barhâus am ryw deyrnas oedd yn dechreu yn fechan, ac yn cryf- hâu yn raddol, nes ennill yr holl ddyn, a'r holl fyd, i'w hansawdd ei hun; a dyben y rhan fwyaf o'i ddammegion oedd egluro natur y deyrnas hono. Yn fuan ar ol dechreu ei weinidogaeth, yn el ymddyddan â Nicodemus, dangos- odd fod y deyrnas hon yn dra gwa- hanol i'r hyn oedd yr Iuddewon yn feddwl wrth deyrnas y Messiah, a bod yn rhaid alleni dyn cyn y gallai fyned i mewn iddi; a bod yr alleni yn dyfod trwy gredu ynddo ef, fel yr oedd byw- yd newydd yn dyfod i'r Israeliaid trwy «drych ar y sarph bres. Mae yn amlwg mai teyrnas Crlst fel Cyfryngwr ydoedd hon, oblegid dyma oedd cenad«n"l Ioan Fedyddiwr, " Edifarhewch, canys nes- äodd teyrnas nefoedd." Yn yr epistolau drachem dangosir fod yr ymarferiad o dduwioldeb yn ymddibynu ar gydnab- yddiaeth ffyddiog o arglwyddiaeth y Cyfryngwr. Yn Eph. v. 22, dywedir, tl Y gwragedd, ymostyngwch i'ch gwŷr priod megys i'r Arglwydd.'' Ac wrth y gweislon dywedir, pen, vL 5, 6, " Y gweision, ufuddhewch i'r rhai sydd ar- glwyddi i chwi yn ol y cnawd, gydag ofn a dychryn, yn symlrwydd eich calon, megys i Grist: nid â golwg-was- anaeth fel boddlonwyr dynion, ond fel gweision Crist, yn gwneuthur ewyllys Daw o'r galon; trwy ewyllys da yn gwneuthur gwasanaeth megys i'r Ar- glwydd, ac nid i ddynlon." Wrth yr Arglwydd yn y geiriau hyn mae yn ddiau fod i ni olygu yr Arglwydd Crist; a dangosir fod ei deyrnas ef yn y galon, fel y surdoes yn y blawd, yn treiddio trwy yr holl ymddygladau. Teyrnas yw eglwys Crlst, ac y mae deddf a dylanwad y deyrnas hon yn cyrhaedd at ein holl weithredoedd, ac nld at ein gweithredoedd yn unig, ond at eln meddyllau, at agwead ein calon- au. " Nid â golwg-wasanaeth, f el bodd- lonwyr dynion," y rhai nid ydynt yn gweled ymhellach na'r welthred oddiallan; ond "trwy ewyllys da yn gwneuthur gwasanaeth." Pa beth a ddaw â nl i wneuthur gwasanaeth trwy