Skip to main content

Y DEYSOEPA. Rhip. 569.1 MAWRTH, 1878. [Llyfr XLVIII. TERFYNIAD MEDDWDOD IW DDEISYFÜ. Pregeth Ddirwestol a draddodwyd ar benodiad Cyfarfod Misol Sir Fflint. Psalm vii. 9: "Darfydded weithian anwiredd yr annuwiolion." Amlwg yw fod y dymuniad hwn yn iaith dyn duwiol, un wedi blino ar an- nuwiolion, ac yn gas gandlo aanuw- íoldeb. Fel Lot yn Sodom, yn gweled ac yn clywed, gan boeni ei enaid cyfiiwn o ddydd i ddydd tiwy anghyf- ie;thlawn weithredoedd yr anwiriaid, dyma'r Salmydd yn tywallt ei galon o flien Duw, ac yn llefain, "Dctrfydied veithian anwiredd yr annuwiohon." Mas rhyw ysbrydiaeth egniol, teimlal Uüg-îrddol, taerineb dwys, yn swn y g áriau : Darfydded annuwioldeb bell- a^h ; mae yn llawn bryd; goreu po Étyntaf; na chaffed ychwaneg o rwy&g ; '• darfydded weithian." Gellir darllen, "Darfydded, attolwg," neu, fel yn y Saesoneg, " 0 darfydded." Mi a'i cyf- rifwn yn nefoedl i mi ar y ddaear pe darfyddai anwiredd o'r tir. O dar- fydded ! Nid oes neb sydd yn ofni a charu Duw na rydd Amen o lwyrfryd calon i'r weddi hon, "DarfyddecL, weithian anwiredd yr annuwiolion." Gymerwn ryddid i gymhwyso deisyf- i d y testun, sydd yn golygu auwiredd 3 n gyffredinol, at yr anwiredd neillduol o feddwdod. Aeth ein saethau yn e'rbyn pechod yn rhy fynych yn ddi- tíì'aith o eisieu eu hanelu mewn modd mwy cyfeirlol ac uniongyrchol. Os ìnynwn lawn gyfranu gair y gwirion- eld, a chynnyrchu argyhoeddiad a diwygiad, mae yn rhald i ni, o leiaf yn awr ac eilwaith, ergydio at bachodau penodol. Ac os bu achos erioed i'r h einidogaeth a'r eglwysi ymdrechu yn gyhoeddus yn erbyn y pechoi o feddw- dod, y mae felly yn neilldaol yn ein gwlad ni yn y dyddiau hyn Llawer o guddio sydd ar feddwdod, ac 0 ymesgusodi yn ei gylch; ond pa gochl bynag a deflir droato, "anwiiedd yr annuwiolion" ydyw mewn gwirionedd. " Aailwg yw gweithreioeid y cnawd," ac y mae gan " feidwdod a chyfeddach" le niiwr yn eu inysg. Nôi penderfyn- 01 ar diyn annuwiol yw y cymeriad o fediẁ'dod. Mae meddwon yn arbenig wedi eu gosod yn rhestr ddu y rhai na chânt " etifeddu tayrnas Diuw." Mae yn wir y gwelir ambell rai yn anfoid- lawn i neb eirych arnynt hwy fel pobi feddwoa serch eu bod yn awr a phryd arall yn yfed tipyn gormod, fel y dy- weiant, gan y bydd wythnosau, os nad misoedí o aaiser, meddynt, rhwng y naill feidwi a'r llaLl. Ond ni a wyddoni nad oes eis.eu i ddyn dalu ardreth bob wythnos i diangos ei fod yn djnant i arall; mae talu ardreth ddwywailh neu unwaith yn y flwyddyn yn ddigon i ddangos rhwymedigaeth ì feistr tỳ neu dir. Ag i ni gymeryd gair y bobJ sydd yn haeru mai meddwi yn anand y bydiant hwy, gorfydd i ni ddywedyd mai euog ydynt o ''anwiredd yr an- nuwiolion," ac y dylent gredu mai g/da yr annuwiollon y g >soiir hwy yn y farn, ac y sefydlir eu lle yn oes oes- oedd, oni rag&aenir eu haflwydd gan ras y nef. Ac un o anwireidau penaf yr aunuwiolion yw meddwdod ; arwein- ydd, cefnogydd, a chymhellydd i fyrdd