Skip to main content

Y DEYSOEFA. Rhif. 566.] EHAGF5TE, 1877. [Llyfr XLVII. SWFDDOGAETH EGLWFSIG YN SEILIEDIG AE NATUEIAETH. GAN Y PARCH. DR. HUGHES, LIYERPOOL. Ab ol gwjbod fod yr Arglwydd Iesu yn bwríadu sefydlu ei eglwys ar y ddaear fel cymdeithas weledig, buasai yn naturlol dysgwyl fod gan y gym- äeithas hono gyfansoddiad a swyddog- ion. Dysga naturiaeth fod trefn yn anghenrheidiol i bob cymdeithas, ac y dylai y drefn hono gyfateb i natur y gymdeithas ei hun. Nis gellir diogelu bodolaeth un gymdeithas heb lywodr- aeth a chyfreithiau, ac nis gellir gwein- yddu y llywodraeth a'r cyfreithiau heb swyddogion gosodedig. Nis gall yr eglwys hanfodi fel cymdeithas weledig heb osodiadau: mewn gosodiadau y mae yn derbyn ei bodolaeth fel cym- deithas weledig ; trwy osodiadau y mae yn dyfod yn weledig. Os oes ganddi osodiadau, mae yn rhaid fod ganddi swyddogion ; ac i'r djben o sicrhâu trefn ac undod yn ei gweithrediadao, mae yn amlwg fod yn rhaid i'w swydd- ogion fod yn swyddogion parhâus, ac nid yn rhai yn cael eu gosod am y pryd bob tro y byddo y gymdeithas yn cyf- arfod. Nid oes neb o'r rhai a wadant swyddogaeth eglwysig yn gyson â hwy eu hunain ond y Crynwyr; oblegid y maent hwy yn gwadu y gosodiadau eraill sydd yn gwneuthur swyddogion yn anghenrheidioL Mae credu fod yn yr eglwys OBodiadau, a gwadu fod yn- ddi awyddogaeth, ýn anghyson, gan fod hyny yn tybied fod gâllu mewn cyfraith neu ddefod 1 weinyddu ei hun. Felly, mae y synlad am gorfforlaeth gweíedlg—y eyniad am lywodraeth i'r oorfforiaeth—a'r syniad am swyddogion i weinydduy llywtdraeth, yn dal cy- I sylltiad anghenrheidiol â'u gilydd. Os J yw y cyntaf yn bod, felly hefyd yr ail; í ac os yw y cyntaf a'r ail yn bod, feUy I hefyd o anghenrheidrwydd y trydydd. Mae y gwahaniaeth rhwng dyled- i swyddau moesol a gosodladau pendant i mor eglur fel nad oes eisleu aros dim ! arno. Ond nid mor eglur, fe aUal, yw y'wahaniaeth rhwng gwahanol osod- au pendant a'u gilydd. Pan fyddo y gorchymyn yn achlysurol—yn cael ei roddi i un person, neu I ychydig ber- sonau, a phan nad yw rhwymedigaeth y gorchymyn i barhâu ond am ychydig I amser, mae yn anhawdd, hwyracb, ol- I rhain rheswm y gorchymyn ymhellach j na'r gorchymyn ei hun. Ond, ar y ; Uaw araU, pan fyddo y gorchymyn yn I sefydlu gosodiad y bwriedlr iddo fod yn arosol, ac o rwymedigaeth gyffred- inol, bydd yn hawdd gweled fod ei saü a'i reswm yn ein natur. Mae y peth yn cael ei orchymyn am fod y peth yn naturiol. Nid yw y gosodiad yn un hollol bendant: mae ynddo ry w gy- maint o'r moesol; mae ei naturioldeb yn ei gyfieu megys yn y canol rhwng y moesol a'r pendant. Yn y modd yma yr ydym yn aUuog I ganfod addasrwydd naturiol yn mhrif osodiadau yr eglwys GristionogoL Ymddengys hyd yn nôd eu manylion yn weddus a phrlodol, ar ol i ni wybod y manylion hyny. FeUy am yr ordinhadau arwyddocäoL Gan fod yr eglwys yn gymdeithas weledig, nid oes dim yn fwy naturiol na bod i un gael ei dderbyn yn aelcd o honi trwy d lefod allanol; a buasem yn dya- gwyl cael y ddefod yn cyfateb, o lan ei -2 p