Skip to main content

Y DRYSOEFA. Rhip. 532.] CHWEFROR, 1875. [Llyfr XLV. ELISEÜS GYDAG ARGLWYDD DDÜW ELIAS. 2 Breninoedd ii. 14 : dyfroedd, ac a oècld, hwy a wahanw i. 14: " Ac cfe a gymcrlh fantell EIùs a syrtìiiasai oddiwrtho ef, ac a dnra>vodd y ddywedodd, Pa le y mae Argiwydd Dduw Eliasî Ac wedi iddo yntau daro y dyfr- ahanwyd yma ae acw. Ac Elisëus a aeth drosodd." Y mae cysylltiad y geiriau hyn yn ein harwain at yr adroddiad rhyfedd aui ymadawiad Elias â'r byd hwn, yr hyn, íel yr eiddo Euoch, ydoedd ymadawiad heb ymddattodiad : Duw yn rhoddi y fath anrhydedd arno, fel ag i'w gymeryd yn fyw, goríf ac enaid, o'r ddaear i'r nefoedd. Yr oedd yr Arglwydd wedi rhoddi dadguddiad i Eiias am ei ogoneddiad hynod oedd yn ymyl ; ac yr oedd ei ddysgybl a'i olynwr Elisëus, hefyd, wedi cael rhaghysbysiad am hyny yn ddiar- wybod i Elias ; ac yr oedd meibion y prophwydi, trwy ryw foddion, wedi derbyn cyffelyb hysbysiad, ar wahân oddiwrth Elias ac Elisëus ; o herwydd yr oedd esgyniad Elias i'r nefoedd i ddygwydd, nid yn unig nac yn gymaint er ei fwyn ef ei hun, ond er mwyn cadarnhâu ffydd gweision a phobl yr Arglwydd, y rhai a adawai Duw iddo ei hun yn Israel. Cyn ei symud, y mae Elias yn myned i ymweled â Bethel a Jericho, a hyny, mae yn debyg, er mwyn rhoddi ei anerch a'i fendith ymadawol i feibion y prophwydi, neu, fel y dywedem ni, i'r pregethwyr ieu- ainc oedd yn efrydwyr yn yr athro- fëydd yno. Ac y mae Elisëus yn myned gydag ef, er holl ymgeisiau Elias i'r gwrthwyneb, am y mỳnai aros yn nghymdeithas ei dad ysbrydol, a'i feistr enwog, cyhyd ag y byddai mwyach ar y ddaear. Yr oedd Elias i gael ei ddyrchafu i'r nefoedd o'r parth tu hwnt i'r Iorddonen ; ac felly dyma efe ac Elisëus yn dyfod hyd at yr Iorddonen , er mwyn myned drosodd. Mae yn j ymddangos nad oedd yno yr un bont ! i'w chael i fyned dros yr afon ; ond yr ) oedd i'r Iorddonen rydau yma a thraw, ; lle y gellid ar adegau cyffredin, p.m na I byddai yn llifo dros ei cheulanau, í'yned I drẅodd ar draed. Ond nid aeth Ëiias | i edrych am un rh^rd y tro hwn. Mewn I ffydd gref yn ei Dduw, efe a ij'uai fyned dnvodd, megys yr aeth Josna ac Israel drwyddi gynt, sef ar dir ?ých. A chan hyny efe " a gymeith ei fantell," yr arwyddlun allanol o'i swydd bro- phwydol, aac a'i plygodd ynghyd ;" efe a'i hamblygodd, a'i rholiodd, fel y byddai megys ífòn yn ei law ; ac yna " efe a darawodd y dyfroedd ; a hwy a ymwahauasant yma ac acw." Fel y darfu i Moses â'i Avialen í'ugeiliol hollti'r Môr Côch, felly y mae Eiias â'i fantell brophwydoi yn hollti dyfroedd yr Ior- ddonen ; ac wele efe ac Elisëuŵ yn myued drẅodd ar dir s\'ch. Yr oedd deg a deugain o feibion y prophwydi yn llygad-dystion o'r wyrth hon ; ac y mae yn ddîau eu bod hwy yn rhyfeddu a chlodfori o herwydd y mawredd a roddodd Duw fel hyn ar ei was Elias. Wedi myned tuhwnt i'rlorddonen, yr oedd Elias yn rhinweddol wedi darfod à holl draiferthion a drygau daear, heb gauddo ond dysgwyl bob mynyd am y cerbyd nefol i'w gario adref. Ond er fod ei enaid ar ei aden i ado'i byd, wele efe yn defnyddio ei fynydau olaf gydag Elisöus i gydymddyddan yn bwyllog; ymddyddan, fel y gellid meddwl, am achos yr Arglwydd, yr