Skip to main content

PRIS PEOAIR CEINIOG. Rhif. 60, <5Ügp] [RmF25t, Çj£ Drpnrfa; &YLCHGRAWN MISOL T METHÖBISTIÁÎB OALFINAIDD. RHAGFYR, 1851. Bywgraffiad. Y Parch. Rowland Hill............... 397 Traethodau, Gohebiaethau, a Llythyrau. Arwyddion Dirywiad mewn Crefydd Ysbrydol, parhad o ............. 402 Cerddoriaeth Gynnulleidfaol.......404 Hanes yr Anghydffurfwyr a'u Ham- serau ........................ 405 Dylanwad ......................408 Adnabod Crist .................. *11 Gemau Detholedíö. Cyfìawnàer Cnst................ 4Í4 Proffes h*b sylwedd.............. 414 Sicrwyda ....................... 415 Pennod mis Rhagfyr.............. 415 Bardboniaeth. Prvddest ar Esgyniad Crist......?. 416 Y Rhyfel Ysbrydol................ 417 Adolygiadau, &c. Gwaith Dafydd Ionawr............417 Eisteddfod yr Wyddgrug.......... 418 COFNODAU CYMDFITHASFAOL. Cymdeithasfa Caemarfon............ 418 Cymdeithasfa Talgarth.............. 423 BHESTR MARWOLAETH. Mr. Thoroas Davies, Rhosesmor......425 CYNNWYSIAD. J Mrs. Anne Owens, Bodrochwyn ganol 426 Mrs. Gwen Jones, Abermaw........ 426 Newyddion Cartrhfol a Thramob. Arglwydd John Russell a Mr. John Jones, Beddgelert.............. 427 Marwolaeth Brenin Hanover........ 427 Amrywiaethau. Dysgvblaeth Eglwysig a Ch\fraith Ẁladol..................'..... 427 Damwain angeuol hvnod .......... 428 Y Golygydd Indiaidd.............. 428 Rheilffordd Erie i'r Gorllewin........ 428 Y àaith feraf i CaI5fibî»ia.......... 428 ~hlormoi}'iaeth..................... 428 Y Pârch. Dr. M'Cosh.............. 428 Ateb parod...................... 428 Beth yw y Nefoedd?.............. 428 Arwydd o barch i bregethwr yrefengyl 428 Y Crosicl Cenadol. Llythyr o Cassia oddiwrth U. Luh____429 Lh thvr oddiwrth y Parch. W. Pryse * Sýlhet...................... 429 Llytliyr oddiwrth y Parch. James Wîl- * liams, Llydaw.___............ 430 Y Genadaeth luddewig............ 43T Cenadaethau Trànior, parhad o...... 432 Tahfti.......................... 432 Affrica Ddeheuol ................ 432 Marwolaeth y Parch. Dr. Philip ____ 432 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, BRIDGE ST. ROW. DECEM8ER, 1851.