Skip to main content

NlimilM im iinii PHIS PEDAIR CEINIOC, Rhif. £9, 0NrŴ] 0'r Ben [Rhif 253, <S mifflfiRAWN HfSOL Y METHODISTÎAÍD ÜALFiMIBfl. "7 TACHWEDD, 1851. CYMNWYSIAD. BrWGRAFFIAD. YParcb. Rowîand Hill............... 3G1 TrAETHODAU, GOHEBIAETHAU, A Llythyrau. Arwyddion líirywiad iuew'n Crefydd Ysbrydol, parhàd o............. 365 Efrydwyr liynò'd y Bibl........ ... 367 CerdJoriaeth Cenedl y Cymry j*n y Dyddiau presennöl, parhad o....... 368 Hanes yr Anghydffurf wýr a'u Ham- serau ............,...*........ 370 Arch Noah..................____ 375 Buddioldeb Holi Plant ............ 376 Gemau Detholedig. Cynnydd Pabyddiaeth ............ 377 Cyfeiriad Ffyd'd..................378 Y Cristion mewn Cystudd.......... 378 Dvwediadau cynnwysfawr gan Dr. *Owen............____........ 379 Pennod mis Tachwedd ............ 379 Bardbon i a eth. Ebenezer........................ 380 Y Sabboth...................... 380 " My times ofsorroio and ofjoy".. .. 381 Gwaredigaeth y Môr Coch.......... 381 Ail Sen i g* faíll am ddwyn ei Gi i'r Capel ..."....................... 381 ADOLYGIADAU, &C. Addysg Chambors i'r Bobl......____ 382 Holwj'ddoreg- Protestanaidd......... 382 Buddioldeb'yf lau i Bobl ieuainc____ 882 CoFNODAU CyìÍDRITHASFAOL. Cofnodau Ymdriniaeth Cymdeitbasfa .'.. yr Wyddgrug am Fedydd........ 383 Rhestr Marwola$th. Mrs. Ann Jones, Rhìwabon ........ Mrs. Elîin Thomas, Penrhyn deudraeth Mrs. Ann Owens, Bettws y coed .... Mrs. Margaret GriíSth, Lleyn ..... Y Parch. janies Hughes, Lleyn ..... Newyddion Cartrbfol aThramor. Ein Brenines..............,..... Deddfau yr Yd yn anadferadwy .... Ffrainc............ ............ Yr Arddauçosfa Fawr............. 384 I 385 I 385 | 385 j 386 I 386 I 386 j 386 j 387 ! Eisteddfod Madoc................ 387 Dyfodiad Kossuth i Loégr.......... 388 ÀMRTWIAETHAU. l OfFrwm wrth gladdu.............. 388 Casglu árîan.................... 388 Y ddau lwynog..................... 388 Troseddau mawrion gan Eglwys Rhuf- àins........'................. 389 Cadw cyfMnach .................. 389 Y Llafurwr a'i bum torth.......... 389 Ÿ Dadleuwr á'r cyfreithiwr ........ 389 Huw Morys, y Bajdd.............. 389 Cynghorion i efrydwyr .,.......... 389 Monachesau Pabaidd.............. 389 Lladron yT Aipht................. 389 Cymmunrodd hynod......jt....... 389 Gweniaith...................... 390 Duc Norfolk......Vr____Z......... 390 Achosion cysur.................. 390 Capeli yr Ymneillduwyr............ 390 Pregethwr oedranus............., 390 l'r hen bysgod-wralg o Gerny w a Maer Llundain....................-399 Yr Archddiacon Ymneillduol........ 390 Mwj nag un Weùiidogaeth .........391 Marwolaeth y Parch. John J. Freeman 391 Esgob ac Esgobaeth Llandaf........ 391 Clywdyndalì .................. 391 Deiliaid Ỳmherodraeth Prydain E^wr 391 Pysgota am ganmoliaeth .......... 391 Cynuyrch un troedigaeth.......... 391 Hawl plant credinwyr ............ 391 IuddewonMychweledig............392 Y pregethwr Indiaidd ............ 392 Dr. Ytmng .......'............... 392 Arglwydd John Rusaell............ 392 Barn Arehddiacon Aberteifi am y Wasg Cymreig,.....................392 Poblogaeth yr Iwerddon..........,. 392 Y Cronicl Cenadol, Llrthrr odrîiwrth y Barch. W. Pryse, ' Sylhet...................... 393 lr Genâdaeth Iuddewig............ 393 Tahiti.......................... 394 Cenadaethau Tramor, parhad o...... 396 CAERLLEON: ARGRÂFFWTD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, BRIDGE ST. ROW. NOVEMBES, 1851.