Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 57, ÇjgE3 [Rhit ISiffi; HEF 251, Çjfr BYLCHGRAWN MÎSOL Y METHODISTIAID GALFINAIDD. MEDI, 1851. CYNNWYSIÀÖ. ByWGRAFFIAD. YParch. Henry Martyn, B.D.......... 283 Tbaethodau, Goheüiaethau, a Llythtbaü. Yr Arddangosiad Mawr.................. 293 Swper yr Arglwydd a'r Offeren......... 296 Llythyr y Parch. J. Humphreye, Caerwys...............;í............. 298 Gerddoriaeth Cenedly Cymry....... 299 Anerchiad atGyhoeddwyr ModdionGras 302 " Pob un drosto ei hun".................. 303 Hanes y Patriarch Noah ............. 304 ElRWESTIAETH. Tystiolaeth Milwraidâ o blaid Dirwest 305 Dirwest .............„,................... 306 Y perygl i grefyddwyr feiarad ya er- byn Dirwest........................... 306 Gemau Detholedig. Crist yn darllen yn y Synagog......... 307 Pedr yny Carchar....................... 3t>7 Pennod mis Medi, 1851,................. 307 Barddoniaeth. Marwolaeth fy Merch................. 808 YNefoedd ................................. 309 Yr Had ar y Creigle.................... 809 Priodas _____............................. 309 Oadernid yr Eglwys....................• 309 Adoi/tgiadau, &c Adroddiad y Gymdeithas Genadoí Dra- moraml850 ........................ 310 Cofianty Parch.John Thomas,Aberteifi 310 PiANESIOÎT CREPTDDOL. Ohina....................................... 311 Crefydd ar y Cyfandir.................. 312 Rhestr Marwolaeth. Mrs. Margaret Jones, Llandegai......... 3U Mr. Jŵhn Williams, Melin y Çoed...... 314 Mrs. Mary Jones, Dolgellau............ 315 Mrs. Margaret Williams, Gilead, Mon 315 2$EWYWDiosr Cartrbfol a Thramlor. Cymanfa Heddwch....................... 3Ì5 Gohiriady Senedd...................Â.. 316 Ymweliad y Frenines â Scotland..... 316 Cyhoeddi Papyr Newydd Indiaidd yn New York".............................. 316 Penrhvn Gobaith l)a..................... 316 India"....................................... 316 Awstria ac Itali.......................... 317 Amrywiaethau. California nes nag America............ 317 Newyddiaduron y byd.................. 317 O'r badell ffrio p'r tân ...;.............. 317 Mesur y ceugant (space) ............... 317 Gwerthu Merched ieuainc............... 317 Seintiau y Dyddiau diweddaf......... 317 Deon York a'r Dreth Eglwys............ 317 Y Llong Genadol, John Williams...... 317 Yr Esgobion yn siglo ar feinciau Tŷ yr Arglwyddi........................... 317 Pregethau ................................ 318 Pabj'ddiaeth.............................. 318 Gwneuthur pob peth yn iawn........ 318 Pregeth annysgwvMadwy gan Offeiriad 318 Trefi Dirwestol ."......................... 318 Nain i nain................................. 318 Y Parch. Dr. Doddridge fel Athraw... 318 01vniad Apostolaidd......;.............. 318 Cyfraith ac nid Efengyl................. 319 Esboniad Uewydd ar rifedi y Bwystfil 319 Iechyd.................................... 319 Iíowland Hill a'r Antinomiad ......... 319 Sosiniaeth................................. 319 Paganiaid Cartrefol .................. 319 Grym teitnlad mewn Araethyddiaeth 319 Achubyradeg ........................... 819 Gorsédd Gras;............................. 319 Gweddiau wedi eu gwrandaw......... 319 Rhyddid trwy ganu yr Hen Gänfed... 820 Prawf-holiad Mr. Tafod.................. 320 Effeithiau Adfywiad Crefyddol......... 320 Garr î Eerchéd Teuainc.................. 320 Gwers i Bobl Duchanllyd .............. 320 Gweithio ac nid siarad.................. 320 Y Cronici. Cenadoi. Pigion o lythyr oddiwrth y Parch. W. Lewis, Casssia....................... 321 Pigion o lythyr oddiwrth y Parch. James Williams, Llydaw............ 322 Y Genadaeth Gartfefol .................. 322 Cenadaethau ereill ....................... 324 Cristionogaeth yn India y Dwyrain ... 324 Emya Cenadol........................... 324 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, BRIDGE ST. ROW. SEPTEMBER, »851.