Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 56, *£%&-} [Rhit 250,%»? Irpnrfa; 0YLGI6RAWN MISOL Y METHODISTIAID DALFINAIDD. ■- AWST, 1851. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad. Y Parch. Heniy Martyn, B.D.......... 253 TliAETHODAU, GOHECIAETHAU, A Llythyrau. Llywodraeth y Tafod..................... 256 Paul yr Apostol........................... 258 Offrwm wrth Gladdu..................... 258 Arholiad Efrydwyr Trefecca —........ 259 Sylw ar Gylchlythyr Cymanfa y Methodistiaid yn y Behendir...... 260 Yr Anghydffurfwyr a'u Hamserau ... 261 Yr Ysgol Sabbothol. Holwyddori yn yr Ysgol Sahbothol... 264 Gemau Detholedig. Anerchiad at Dadau a Mamau......... 267 Gweddiryhir.............................. 267 Merched dan galedfyd.................. 268 Pennod Mis Awst, 1851............... 268 Byd y Profedigaethau................. 269 Adolygiadau, &c. Methodistiaeth Cymru .................. 270 COFNODAU CYMDIÎFTHASFAOI.. Cymdeithasfa yr Wyddgrug............ 271 Hanesion Crepyddod. Erledigaeth yn Sehleswig, yn Germany 274 Rhestr Maewolaeth. Mr- Bichard Lloyd, Gellifor, parhad o 275 Samuel Davies, Llangollen ........... 277 Mrs. Mary Roberts, Bryngwyn Mawr, Tremeirchion ........................ 280 Mr. W. Williams, Llain Wen, Mon... 280 Mr. W. Thomas, Llangeinwen, Mon... 281 Newyddios Cartrefol a Thramob. Y Senedd ................................. 281 Rhufain a Llundain .................... 282 Amhywiaethau. Callineb hen Arabiad ................. 283 Y Foneddiges a'r Offeiriad Pabaidd ... 283 Drygioni Llundain........................ 283 Cathod i California........................ 284 Meddwyn ar werth........................ 284 Y Tafarnwr a'r Eilliwr.................. 284 Ffordd yn yr anialwch .................. 284 Cryn ddarostyngîad ..................... 284 Arglwydd Ashley ....................... 284 Esgob diragfarn........................... 284 Barn Archddiacon aírt Esgobion yn Ar- glwyddi Seneddol ................. 284 Ymfudwyr--------......................... 284 Gwr o ddifrif am drewlwch ........i.. 284 Gwylio a Gweddio........................ 284 Cyfansoddi pregcthau.................... 284 Y Cronicl Cenadol. Llydaw................................... 2éö Y Genadaeth Iuddewig.................. 286 Cenadaethau ereill....................... 287 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, BRIDGE ST. ROW. AUGUST, 1851.