Skip to main content

PRÍS PEDAIR CEINIOG. íŵ.^a] • [Rhif 246,°^ GYLCEBRAWN MÍBOL T METHLMSTIAID GALFINÂU3B. EBRILL, 1851. CYNNWifSIAD. Bywgraffiad— Mr. Joshua Prosser, Dowlais............ 109 TEAETnODAü, GOHEBIAETHAü, A Llythybau. YCjffroad Gwrth-babyddol............ 114 Hanesy Patriarch Noah, Rhan 1...... 117 Y Gymdeithasfa Chwarterol........... 120 Myned aìlan cyn diwedd yr addoliad 121 Ymddyddanion teilwng i'r Efengyl... 122 Yr Ysgol Sabbothol— Daioni yr Ysgol Sabbothol ......... .. 124 Gemau Dëtholedig— Esgeuluso moddion gras.................. 127 Efa a Mair................................. J27 Y Bibl a'r Eglwys........................ 128 Pennod mis Ebrill....................... 128 Barddoniaeth a Pheroriaeth— Adgÿfbdiad Crist ........................ 129 Yr Angclion Syrthiedig.................. 129 Englynion i Ddiafol ..................... 129 Tôn—Capel Dewi ....................... 130 Adolygiadau, &c—j Cofiant y Parch. John Elias............ 132 Cyhoeddiad Methodistaidd Seisonig ... 132 Hahesiox Crefyddol,— ithyddid Crefyddol yn cael ei roddi gan Fahoaetamaid, a'i nacau gan Babyddw»............................. 132 Teimladau gwraig Cenadwr............ 133 Crefydd yn Ffrainc ..................... 133 Rhestr Marwolaeth,— Mr. Thomas Owen, Ffeiam Bach, Llan- gwyfan, Mon........................... 135 Mr. John Jones, Dowlais, ger Merthyr Tydfil ................................. 135 Mr. Richard Lloyd, Gellifor............ 136 Newyddion Cartrefol a" Thramor, Gwaaaidogion y Llywodraeth ......... 139 Yr Ymgyrch Pabyddol................. 139 Y Rhyfel Caffrariaidd .................. 139 Amrywiaethau, Araeth hen wr o Langoed yn erbyn Tobacco............................ 140 Gair yn ei amser ...................... 140 Y goron nefol.............................. 140 Ffordd rwydd i gy segru claddfe......... 140 India'r Dwyrain........................... 140 Haelioni crefyddol........................ 140 Y Cronicl Cbnadol, Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Williams, Llydaw..................... 141 Pigion o "Lythyr oddiwrth y Parch. J. Mills ...............,.................... 141 Y Goror—sef, Goror Swydd Drefaldwyn 142 Y Genadaeth <3ristionogol............... 144 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGAT*. ROW. APRIL, 1851.