Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. RlHF. 51, <?£#£•] [Rhif 245, <%g- IrpEfa; BYLÖHBRAWN MISOL Y METHDDISTIAID CALFINAIDD. MAWRTH, 1851. CYNNWYSIAD. Bywgraffiad— Y Parch. Dafydd Evan, Llanwino ... 73 TrAETHODAU, GOIfEBIAETHAü, A Llythyraü. Sylwedd Pregeth a draddodwyd ar ddydd claddedigaeth y diweddar Barch. Jenkin Davies, Twr gwyn... 76 Hanes yr Anghydffurfwyr a'u hamser- au, parhad o.......................... 79 Gwyl y Cymmod ........................ 82 Cyd-droedigaeth dau Fasnachwr....... 84 Yr Iuddewon; a'n dyledswyddau tuag atynt.................................... 85 DlRWBSTIAETH— Dirwest yn Nolyddelen.................. 88 Grmau Detholedig— Bethywdyn? ........................... 89 Y rhyw fenywaidd........................ 89 Camgyhuddiadau ........................ 91 Ffydd, Gobaith, a Chariad ............ 91 Pennod misMawrth, 1851............... 91 Barddoniaeth— Lloffion Prydyddol o law-ysgrifen y diweddar Barch. R. Lloyd, Beau- maris................................... 93 Tragywyddoldeb....................... 93 CariadCrist............................. 93 Adolygiadau, fec.— Holwyddoreg i Blant bychain yr Ysgol Sabbothol, ar hanes Moses............ 94 Popery and Protestautism brought to the test of GocPs Holy Word, in the form of a Catechism, for the use of Schools and Families......... 94 Hanesion Crepyddol,— Protestaniaeth yn Belgium ............. 94 Y Genadaeth Gristionogol yn Jerusalem 96 Haelioni Methodistiaid Calfinaidd Sir Fôn,...................................... 97 Bheste Marwolaeth,— Mr. Edward Evans, Brymbo............ 98 Mrs. Williams, Caerlleôn ............... 98 YParch. J. Pye Smith................. 98 J. A. Haldane, Ysw. Edinburgh ...... 99 Arglwydd Bexley........................ 100 Newyddiojü Cartrefol a Thramor, Yr Arddangosiad mawr yn Llundain 100 YSenedd .....,........................... 101 ASIRYWIAETHAU, Handel ahen Fethodistiaid Cymru ... 102 Cymhwysderau Cenadwr Cartrefol ... 102 Pa foddi wella calondrom?........... 102 Pechodpwy? ........................... 102 Cymeriad ................................. 102 Gair yn nghlust Rhieni................ 102 Meddyginiaeth rad.................... 102 Pwy oedd y dvn cyntaf.................. 103 Dadl Bedydd............................. 103 Y Parch. Eobert Shirra................. 103 Pris blew cern ........................... 103 Gafaelgarwch Bywydj ..,-•••........... 103 Árglwydd Willoughby D'Eresby...... 104 Tir Cysegredig................,......— 104 Haelioni yn Nghymru .............. ,,, 104 Pabyddiaeth a'r Bity „.................. 104 Pabyddiaeth aRhyddid................,'. 104 Siryddion Cymru am yflwyddyn 1851 104 'Seintiau y Dvddiau díweddaf'......... 104 Y Parch. Dr. Ẁolff..................... 104 üiwygiad yLlyfr Gweddi Gyffredin... 104 Y Cronicl Cbnadol, Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. W. Lewis, Cherrapoonjee................. 105 Pigion oLythyr oddiwrth y Parch. W. Pryse, Sylhet........................... 107 Llineílau Prydyddol...................., 108 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGÂTE ROW. MARCH, 1851.