Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhif. 50, ^Ä8] [Rhif 244, °Gry»r GYLCHGRAWN MISÖL Y METHODISTIAID CALFINAIBD. CHWEFROR, 1851. CYNNWYSIAD. Traethodau, Gotiebiaethau, a Llythyrau. Codiad a Chynnydd Pabyddiaeth....... 37 Pahara yr wyfyn credu y Bibl? ....... 38 Teimlad ac Egwyddor..................... 40 Gonestrwydd............................... 41 Cydymdeimlad............................ 42 Y Diwygiad Protestanaidd yn Mhrydain 45 Y Gymdeitbasfa Cbwarterol ........... 47 Yr Ysgol Sabbothol— Am ddarllen yr Ysgrythyrau............ 49 Yr Ysgoleiges ddall a byddar............ 49 DlRWESTIAETH, Cyfrifiaethau Annghymedroldeb a Dir- west mewn plwyf yn Môn ............ 50 Ffaith a gytìwynir i sylw yfwyr gwin 51 Gemau Detholedig, Breniniaeth Crist...................... ... 52 Y Cyfarfyddiad bendigaid............. 52 Gair o annerchiad at had credinwyr ... 53 Cyfiawnder a thangnefedd............... 53 Profiad gostyngedig Paul ............... 53 Edifeirwch ....... .......................... 53 Pennod Mis Chwefror, 1851 ............ 54 Adolygiadau, &c. The Christian Fuith no Fable........ 55 COFNODAU CyMDEITHASFAOL, Cymdeithasfa y Drefnewydd ............ 55 Hanesion Crefyddol, Y diwedddar Barch. Andrew Brandram a'r Fibl Gymdeithas.................... 59 Bibl cyntaf a Gweddi gvntaf hen wraig 60 Yr Ymncillduwyr a'r Pabyddion......... 60 Rhestr Marwtolaeth, Mr. D. Williams, Pont-rhyd-bere ...... 61 Mr. Thos. Davies, Dyserth.............. 62 Mrs. M. Roberts, Pentre-uchaf ......... 63 Mrs. John, St. Ffagans ................« 64 Miss Ann Lloyd, Pont-y-pool ........... 64 Newyddion Cartrefol a Thramor, Ein Brenines ac Ymneillduaeth ......... 65 Yr Ymgyrch Pabaidd..................... 65 Ffrainc......................................; 66 Cyfrifiadau yr Eglwys Babaidd yn -^ Mhrydain.....................'."........... 66- Awstria a Lloegr...............^........... 66 Awstria ac America....................... 66 Twrci .............................,........ .66 Rhufain ..................................... 66 Amrywiaethau, Ymweliad â Mynachesdŷ yn'Iwerddon 67 YCyffesiadPabaidd............'........... 67 Awgrym ar bregethu .................... 68 Geiriau diweddaf y Pab Pius V......... 68 Marwolaeth y Parch. Algernon Wells... 68 Gwrthatebiad anhyfryd -----............. 68 Duwinyddiaeth Rhydychen............... 68 Y Geri marwol yn Jamaica............... 68 Darlith ar Babyddiaeth ................. 68 Eglwysi Ynysoedd Sandwich............ 68 Ymfudiad i'r America..................... 68 j Costau Rhyfel.............................. 68 Ystorm o ddifrif ..'........................ 68' Dychweliad y Parch. J. J. Freeman*... 68 Cynnydd dinas New York...............' 68 Athraw Brytanaidd yn Tahiti............ 68 Annogaethol am yr Iuddewon.....-....... 68 Y Cronicl Cenadol, Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Williams, Llydaw....................... 69 Y Geuadaeth at yr Iuddewon—Pigion o Lythyrau oddiwrth y Parch. John Milìs....................................... 69 Cassia ....................................... 70 An Appeal oti behalf of a Female Or~ ph unage at Cherrapoonjee............ 71 Cenadaethau Cristionogol ............... 71 CAERLLEON: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN T. THOMAS, EASTGATE ROW. FEBRUARY, 1851.