Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. 512.] MEHEFIN, 1873. [Llyfr XLIII. UCHELGAIS. GAN Y PARCH. D. CHARLES DAVIES, M.A., LLÜNDAIN. Y MAEpobgallu aeffeithioddgyfnewid- I meddwl, teimlad, ae egwyddor, ac yn iadau mawrion yn y byd yn teilyngu I gwrthod cymeryd ei reoli na'i gymedr- sylw. Nid yw cyfnewidiad ar yr un | oli gan ddim arall, y mae yn niweidiol pryd o anghenrheidrwydd yn welliant, i gymdeithas ; eithr yn llawer mwy y eithr fe ddichon ei íbd yn achos neu yn | try yn ddinystr ac yn felldith i'r dyn ei arwydd o ddirywiad. Tra y mae cyf- ' hun ag y mae yn arglwyddiaethu arno. newidiadau mawrion ymhlith dynion ' Fel y tân, y mae yn un o'r gweision yn amlygu nerth, gall íbd y nerthwedi ' goreu,ondynuno'rmeistriaid creulonaf. gweithredu mewn iawn gyfeiriad neu | Gallu perthynol i ddyn ydyw uchel- mewn cam gyí'eiriad. Prif amcan pob , gais. Nis galì y Goruchaf ei feddn, am athronydd yw ceisio atebiad i'r gofyniad ! ei fod mor uchel fel nad oes dim uwch gan wrthcídrych ei sylw, "Ymha le, j iddo ef ymgyrhaedd ato, oddieithr iddo attolwg, y mae dy fawr ncith di ì" Er ymostwng yn gyntaf. Nid yw yn cycinabodmaiy Goiuchaf yw ffÿnnonell I perthyn i anifail direswm. Eithaf ei wreiddiol pob gallu, nid yw hyny yn ! ddymuniadau ef yw diwallu anghenion peri mai afreidiol yw ymoí'yn pa fodd y a boddhàu blysiau ei natur anii'eilaidd. mae unrhyw allu yn gweithredu, a pha , Nid oes yn hyny ddim ag sydd yn i'ath ydyw o ran ei elfenau a'i nod- , uchel, nag ynuwchmewnunrhywystyr weddau. ; na'r hyn oedd ganddo o'r blaen. Dy- Ymhlith pethau eraiìl sydd wedi t wedodd Julius Hare nad oes uchelgais effeithio i newid gwêdd y byd, y mae | yn mynwes angel, ac y sỳnai llawer dyn gan uchelgais ei le arbenig. Ager ar ol myned i'r nefoedd wrth weled nad ysbiydol ydyw, ag sydd wedi tynu j oes yno yr un angel yn uchelgeisiol am personau a chenedloecíd ymlaen trwy j fod yn archangel. Yinaeynddiammheu anbawsderau mawrion at ryw nôd oedd | fod y sylw yn wir am bob ystyr ddrwg yn eu golwg, ond sydd hefyd wedi : a ellir ei roddi i'r gair uchelgais. Pwnc hyrddio llawer person a llawer cenedl i ', arall yw,—ai ni ddichon fod ystyr dda ddinystr. Bendith yw yr ager-beiriant | i'r gair, íbd y peth ynddo ei hun yn tra y mae gan ddyn lywodraeth arno ; \ nghyfansoddiad crëadur rhesymol, er ond pan y cyll y llywodraeth avno. , yn wir yn llygredig ac yn ddirywiedig dinystr yw y canlyniad. Ambell waith ' niewn dyn, ac nad oes ynddo yn ei ffurf anafíry teithwyr ameuhoes; ar brydiau | wreiddiol ddim na ddichon crëadur ereill fe'u lleddir, ac í'e rwygir calonau ( sanctaidd ei feddu. Heblaw hyny, nid teuluoedd gan alar. Cymaint o nerth , oes gan bechod y gallu i grëu nertíioedd ag sydd ganddo i lesâu y byd pan dan newyddion yn yr enaid. Ei eithaf yw reolaeth, yw ei nerth i ddinystrio pan i llygru a gŵyrdroi yr hen nerthoedd nas gellir ei reoli. Yn gyffelyb, y mae i gwreiddiol. Ond pa beth bynag a uchelgais wedi effeithio yn ddaionus j ddy wedir am angelion, y mae yn sicr ei panyllywodraethid ef gan egwyddorion pur a äyrchafedig. Ond pan y mae yn gweithredu fel unbenaeth ar bob fod yn allu sycíd gan ddynion yn y fucheddhon. Eto nid ocs gan rai ond ychyd^'g