Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhip. CCXV. TACHWEDD, 1864. [Llyfr XVIII. ^milgfiììM. DIWYDRWYDD I ENNILL SICRWYDD GOBAITH. PREGETH GAN Y DIWEDDAR BARCH. WILLIAM MORRIS, TYDDEWI. 2 Pedr i. 10, 11: "0 herwydd paham yn hytrach, frodyr, byddwch ddiwyd i wneuthur eich galwedigaeth a'ch etholedigaeth yn sicr; canys, tra fyddoch yn gwneuthur y pethau hyn, ni lithrwch chwi ddim byth; canys felly yn helaeth y treí'nir i chwi fyned- iad i mewn i dragywyddol deyrnas ein Harglwydd a'n Hachubwr Iesu Grist." Yr oedd "Sinion Pedr, gwasanaethwr , "Ae at rinwedd, wybodaeth; acat wyb- ac apostol Iesu Grist," yn cyfeirio ei ; odaeth, gymedrolder; ac at gymedrol- lythyr hwn " at y rhai a gawsant gyffel- '; der, amynedd; ac at amynedd, dduwiol- yb werthfawr tfydd âninnau;" ninnau, deb; ac at dduwioldeb, garedigrwydd apostolion Iesu Grist. Mae rlíai y gellir brawdol; ac at garedigrwydd brawdol, dywedyd wrthynt, "Mawr yw dy ffydd," gariad." Yna mae yr apostol yn gwneyd ac eraill, "Chwi o ychydig ffydd;" eto sylw ar druenusrwydd y neb sydd yn y mae ftydd yn mhawb yn gyffelyb yn ; amddifad o'r grasau hyn: " Yr hwn nid ei Gwrthddrych, yn ei natur, ac yn ei ; yw y rhai hyn ganddo, dall ydyw, heb heffeithiau; mae hi yn mhawb a'i caft'o weled ymheìl;" nid ydyw yn gweled yn puro y galon, yn gweithio trwy : ymhell o'i flaen; nis gall weled y tir gariad, ac yn gorchfygu y byd. Os nad pell, a'r Brenin yn ei degwch; nid yw ydyw ein ffydd yn ei hansawdd a'i ; yn gweled dim ond y byd hwn, a'r gweithrediad yn "gyffelyb" i eiddo yr pethau sydd dros amser. Ac nid ydyw hen apostolion sanctaidd, mae yn rhaid yn gweled yn ôl ychwaith: "Wedi goll- dywedyd ein bod heb "y ffydd ddiffu- ; wng dros gof ei lanhâu oddiwrth ei ant." Mae y ffydd hon yn "werthfawr." ! bechodau gynt;" y mae wedi anghofio "Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd." ! ei fedydd a'i rwymedigaethau, a chaffael Àc fe all llaw grynedig dderbyn pard^m ; o hono fanteision i sancteiddrwydd. yn gystal â deheulaw gref. Byddai Bydded i ddyn dybied ei hun mor yn fuddiol i ni ymholi, pe eyfarwyddid ' ardderchog ag y myno am wybodaeth a llythyr o'r nef yn awr yn y modd hwn, ' doethineb, tra y mae heb ras, "dall" "At y rhai a gawsant gyffelyb werthfawr | ydyw mewn gwirionedd. Nid oes dim ffydd, &c," a allem ni hòni hawl iddo ! mor ffiaidd â phechod; a'r neb a fydd fel y cyfryw ? Beth dybygech chwi 1 j byw ynddo a geuir y tu allan i ddinas Wedi tystiolaethu am wirionedd ffydd ; Duw byth ; ac felly yr hwn a ollyngo gwrthddrychau ei lythyr, mae yr apostol \ dros gof ei lanhâu oddiwrtho, perffaith yn eu hannog i beidio tawelu er hyny, | ddall ydyw. 0 am i holl broffeswyi' ond i ymestyn am gynnydd ymhob crefydd gredu hyn! gras: "Ahynyma hefyd, gan roddicwbl I Yn ein testun, mae yr apostol yn ddiwydrwydd,ch\vanegwchateichflydd, ! dychwelyd at ei fater blaenorol, sef rinwedd;" y rhinwedd o wroldeb, medd- annog i cldiwydrwydd ynghylch pethau ir, tuag at allu sefyll yn wyneb pob . tragywyddol ac ymarferol crefydd. "0 ymosodiad; ewch rhagoch yn hyn, ac j herwydd paham yn hytrach,"—yn hy- ielly hefyd yn y rhinweddau eraill. jtrach na bod yn ddeillion, budron, a