Skip to main content

Y DRYSORFA. aiF.CCIY.] RHAGFYR, 1863. [Llypr XVII. fedjwìmtt RHAGORIAETH CREFYDD YR EFENGYL FEL GWYBODAETÍL GAN Y PARCH. THOMAS OWEN, PORTHMADOG. goniant mawr crefydd yr efengyl yw ei bod yn cynnwys pob peth sydd ?henrheidiol er cyfarfod pechadur yn gyflwr colledig, pa olwg bynag a gy- ìrir arno. Os meddyliwn am ei euog- ydd yn cyfodi fel mynyddau o'n len, mae ganddi hi âg "un aberth" Ld i ddilëu y cyfan ; neu am yr halog- ydd yn afiechyd marwol ynddo, mae llawn o bob rhinweddau i'w iachâu ; ar gyfer y tywyllwch o anwybodaeth ydym ynddo, mae yn " oleuni gwy- iaeth gogoniant Duw yn wyneb Iesu ist" i'n goleuo. " Crist Iesu a wnaeth- yd i ni gan Dduw yn ddoethineb, ac gyfiawnder, ac yn sancteiddrwydd, yn brynedigaeth." Ac mor rhagoroí haid íod pob peth crefydd yr efengyl 1 fod Crist sydd wedi ei wneuthur ly ynddi! Efe yr Hwn a wnaeth b peth arall,—ei hun wedi ei wneuth- i bechadur ! 0 ganlyniad, nid yw ei yfiawnder yn ddim llai na bod yn fiawnder Dnw; a'i sancteiddrwydd yw sancteiddrwydd crefydd ; a doeth- ìb Duw yw ei doethineb, yr hon sydd gymaint uwchlaw y byd fel nad ad- bu neb o dywysogion y byd hwn mo ni. Mae yn dra gogoneddus fel y le yr holl bethau hyn yn cydgyfarfod \ ddi. Eithr nis ceisiwn ar hyn o bryd \ d troi ein golwg at ei rhagoriaeth J ìwn un o honynt, sef rhagoriaeth y j rbodaeth a gyfrana y grefydd hon i ynion ; " ardderchogrwydd gwybod- th Crist Iesu yr Arglwydd." Mae iddi ragoriaeth y n yr Hwn y deillia oddiiortho: "Duw," "Crist Iesu," "yr Ail Ddyn, yr Arglwydd o'r nef," "Yr Hwn a ddaeth oddiuchod, ac sydd gor- uwch pawb oll." Fel y mae y dwfr yn cyfranogi o natur y tir y byddo yn codi ynddo, neu y graig y tardda alian o honi, felly mae y wybodaeth a gyfrenir gan y meddwl yn cyfranogi rhywbeth o'r meddwd hwnw. Dysgwylir fod rhyw gyfatebiaeth rhwng y wybodaeth a'r meddwl. Hyn sydd yn peri l'od dynion yn fwy awyddus am gael gafael ar gyn- nyrchion meddwl dwfn a galluog nag â'r eiddo un na byddo felly ; maemeddwl y dyn yn y wybodaeth a geir ganddo ; ei wybodaeth oddiallan yn adlewyrch- iad o'i feddwl oddifewn. Y mae gwy- bodaeth Crist Iesu yr Arglwydd yn cyfranogi o natur oruchel ei feddwl yn- tau. Ac fel y mae y nefoedd yn uwch na'r ddaear—y Crëawdwr uwchlaw y crëadur—felly uwch yw ei feddyliau Ef na'n meddyliau ni, a'i wybodaeth Ef na'n gwybodaeth ni. Megys y mae gol- euni yr haul yn rhagori ar oleuni y tân a'r canwyllau, felly y rhagora goleuni Haul cyfiawnder—gwybodaeth Crist Iesu—ar bob gwybodaeth a gynnyrchir gan ddeall, rheswm, a dychymyg dyn. Mae lliaws mawr o bethau yn peri fod y wybodaeth a geir gan ddynion am bethau yn anmherffaith ac yn anghywir. Cyfyd hyny weithiau oddiar ddiflyg deall yn llawn yr hyn y byddo yn rhoddi gwybodaeth am danynt. Mae yr hyn a wyddom ni yn gwreiddio mewn rhywbeth nad ydym yn ei wybod—jx