Skip to main content

Y DEYSORFA. IÎHIF. CXXXI.] TACHWEDD, 1807. [Llyfr XI. ẅrfjinta íi ŵ|iẁt!jflii. TítEFN CADWEDIGAETH 0 GARIAD DUW. Pregeth a draddodwyd yn Nghymdeithasfa yr Wyddgrug, Mawrth 3, 1842, GAN Y PARCH. LEWIS EDWARDS, D.D. - (Wedi ci hysgrifeuu wrth ei gwrandaw.) IOAN iii. 16:—"Canys felly y carodcl Duw y byd, fel y rhoddodd efe oi uniganedig Fab, fel na choller pwy bynag a gredo ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tragywyddol." Mae y geiriau hyn yu dechreu yu uhra- gywyddoldeb, ac y maeiit hefyd yu cìiweddu yn nhragywyddoldeb. Maeut yu dechreu gyda chariad Duw yu nhra- gywydcloldeb cyu aruser, ac yn diweddu gyda gwyufyd y credinwyr yn uhragy- wyddoldeb ar ol amser. Ac y mae y ddau dragywyddoldeb megys yu cyd- gyfarfodac wedi eu cydgysylltuyn unig- anedig Fab Duw. ' Canys felly y car- odd Duw, fel y rhoddodd; ac felly y rhoddodd, fel na choller.' Mae y testun y u arwain ein meddwl yn I. At gariad Düw tüaq at y byd colledig : " Canys felly y carodd Duw y byd." Mae yn hawdd iawn gweled yu 1. Fod y cariad hwu yn ddiddechreu. Pe baem yu sefyll ar glogwyn amser, yn edrych yn ol, ac yn taflu golwg draw i'r ëangder mawr yu nhragywyddoldeb cyn amser, nis gwelem ni byth ddechreuad ar gariad Duw tuag at ddyn. Pe baem yn myned yn ol mewn dychymyg am iiloedd a myrddiynau o oesoedd, ni ddeuem ddim yn nês at ddechreu car- iad Duw ; nid yn unig ni ddeuem o hyd îddo, ond ni fyddem ddim agosach ato. FeUy y carodd Duw y byd. Yv oedd decnreu i ddigofaint Duw, ond ni fu dim. dechreuad i'w gariad ef. Nid oes genym un lle i feddwl fod digofaint yn ûatur Duw hyd y fynyd y daeth pechod i fod. Dechreuodd Duw ddigio, ond ni ddechreuodd erioed garu. Mae yn hawdd gweled yu 2. Fod y cariad hwn yn ddiachos; hyny yw, nid oedd un achos yn y gwrth- ddrychau oeddyu caol eu caru. Yr oedd yr achos i gyd yu Nuw. Duw ei huuau oedd yr holl achos. Pan ddarfa i Dcluw ddigio a chasâu, yr oedd yr holl achos yn y gwrthddrychau; oud am y cariad, yr oeddyr holl achos yu y Duw osddyu caru. Pau ddarfu i'r byd gasâu Duw, gwnaeth- ant hyny heb un achos; ac megys y casäodd y byd Dduw heb un achos, dyma Dduw cj^n hyny wedi caru y bycí heb un achos hcfyd. Gosodwch y ddau yma am fynyd yu eich meddwl argyfer eugilydd: dyma y byd ar un tu, a'r Duw anfeidrol o'r tu arall: ar un ochr, dyma y byd yn casâu Duw, pau yr oedd pob j)cth yn y Duw mawr yn galw am idd- ynt ei garu ; ac ar yr ochr arall, dyma y Duw sauctaidd yu caru y byd hwn, pan yr oedd pob peth oedd yn y byd yn galw am i Dduw eu casâu. Felly y carodd Duw! Nid caru am y mae Duw; mae yn dìgio am : gweith- redoedd ei grëaduriaid sydd wedi peri i Dduw gasâu, oud nid gweithredoedd neb a barodd i Dduw garu. Gweith- redoedd drwg oedd yr achos i Dduw gasâu; ond cariad Duw oedd yr acho3 iddo gai'u. Felly y carodd. h h