Skip to main content

Y DEYSORFA: Cgltjmrafon Wfôë I METHODISTIAID CALFINAIDD. 1857. lilyfr XI. o'r Gyfres Newydd, a Llytr XXVII. o'r Hen. Gyfre*. TBEPFYNNON : AHGBAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN P, M. EYAN&