Skip to main content

Y DRYSORFA. ehip. cin.] 'GORPHENAF, 1855. [Lltfb IX. . tedjnẁatt íí d^ŵetjra». CYFNEWTDIADAU CYMDEITHASOL YN WASANAETHGAR I DEYRNAS CRIST. GAN Y PARCH. JOHN FOSTER.* "Dymchwelaf, dymchwelaf, dymchwelaf hi; ac ni bydd mwyach hyd oni ddelo yr hwn y mae yn gyfiawn iddo ; ac iddo ef y rhoddaf hi." Ezeciel xxi. 27. Mae y bennod hon yn cynnwys pro- phwydoliaeth am alltudiad, darostyng- iad, a dymchweliad arglwyddiaeth uch- el ac annibynol y genedl Iuddewig; rhagfynegiad o ddymchweliadau olynol a therfysgiadau dihystriol; hysbysiad na byddai i'r arglwyddiaethau fod "mwyach" (mewn sefyÜfa ddyrchafedig a pherffaith) hyd oni ddelai un i'r hwn y byddai yn "gyfiawn" iddo. Y per- son hwn, yn marn yr esbonwyr goreu, nid yw neb amgen na'r Messiah. Fe allai y gwna yr adran bwysig a ddarllenasom oddef i ni ei chymhwyso mewn dull mwy ê'ang nag ruewn cyf- eiriad at y genedl a'r llywodraeth luddewig yn unig—ei chymhwyso at * Yn 1822, addawodd Foster draddodi darlitìi bob pymthefnos yn Mristol. Yr oedd y cyfarfodydd hyn yn cael eu trefiiu yn y fath fodd, fel ag yr oedd •'y gwabanol enwadau yn gallu cydymgynnull i'w wrandaw; ac er na byddai y gwrandawyr ynlliosog, eto, yr oedd y gynnulleidfa, yn gyflfV6din, yn cyn- nwys y bobl fwyaf coeth a deallus; yr oedd ganddo afit audience, ihough few. Yr oedd yr nn bregeth yma bob pymthefnos yn costio iddo gymaint o lafur, eb efe, ag a rodd'id i'r pump neu chwech o bregethau a ofynid bob pymthemos yn mywyd pregethwr yn gyffredin.—Gwel j Teaethodtdd am Hydref, 1854.—Fe allaimaimd annerbyniol gan ý, Cymro uniaith gael darllen un o'r darlithiau enwog hyn, yn enwedig gan eu bod yn dwyn perth- ynas neillduol & helyntoedd y dyddiau presennol. Dichou y bydd y darllenydd ar y cyntaf yn methu deall rhai o r brawddegau. Nid ar unwaith y gellir meistroli dull byreinog a ohynnwysfawr _John íoster yn y Saesoneg, chwaetbach mewn cyfieithiad i'r Gymraeg; ond dalier ati i ddarllen ac ail ddar- llen nes dyi'od i ddeall y cwbl. Mae pob ymadrodd o eiddo Foster yn werth egn'io i'w dderbyn a'i ddirnad; mue yn talu yn dda am y drafferth gydag efi Cyfres Newydd. ddim llai nag at sefyttfa gyffredind y byd, ac yn enwedig yn yr amser pres- ennol a'r hwn sydd ar ddyfod. Y mae cyflwr presennol amgylchiadau y byd yn ddiammheu o dan y ddeddf fawr a'r dynghed o gael ei " ddymchwelyd, ddymchwelyd." A da ei fod felly! Y mae hen air yn bod sydd wedi cael ei gymhwyso gan un ac arall at wahanol bethau yn y byd, yn ol fel y byddai unrhy w beth yn dygwydd bod yn hofíus gan ragfarn neu fympwy, sef "Esto per- petua.,"f Ond, meddyliwyf, na ddichon i edrychydd sobr a goleuedig ar y byd ganfod llawer o bethau uwch ben pa rai y gall gyhoeddi hyn. Yn sicr, nis gall ddechreu ei gyhoeädi gartref(memi ystyr briodol), hyny yw, ei gymeryd mewn cyfeiriad at sefyllfa ei feddwl ei hun yn gyfan ac fel y mae. Nis gellir amgyfíred am ddim y gwnai ymbil yn fwy taer rhagddo. Ac os bydd iddo daflu cipolwg ar y byd, bydd i'w sylw yn fiian gael ei gymeryd i fyny gan lawer o bethau, y rhai na ddymunai iddynt fod yn rhydd oddiwrth gyhoedd- iad cyffelyb i'r hwn sydd yn y testun. Bydded iddo edrych o amgylch, â'r holiad syml hwn ar ei feddwl—Beth sydd yn ttuddias na byddai Uawer mwy o wir grefydd, cyfiawnder ymarfero^ rhyddid gwirioneddol, a heddwch yn y byd? Beth sydd yn ttuddias? Nid ydym yn cyfeirio gymaint at yr achos î Bydded am byth.