Skip to main content

| Rhi* 818.1 Llyeb LXVIII. j DRXS01RFix: OYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTTALD OALiFINAIDD. Dan olygiad y Parch. ô, MORGAN JONES, Caerdydd RHAGFYR, 1898. (S-BitntDSsíiab. 1. T Parcb. W. R. Jone3 {Goleufryn), Caeruarfon. Gaa y Paroh. Evan Jones, Caernarfon ..........................................,................. 529 3. Rheol xvii. o'r Cyffes Ffydd. Gan y Paroh. D. Evans, M.A., Aberrnaw......633 8. Owen Owens, Cors-y-wlad. Gan y Parch. Henry Hughes, Brynkir..........540 4. Y Cwymp a Thro6digaeth. Gan y Parch. Eva:i Roberts, Dolgellau ........543 6. Hanes Caniadaeth y Cysegr. Gan Mr. Thomas Thomas, Caerdydd ........548 Nodiadau Misol.—1. Y Casgliad at y Symudiad Ymosodol.—2. Cynnulleidfa- oedd y Symudiad Ymosodol.—-3. Amgylchiadau y Cynnulìeidfaoedd, ynghyd a'u haelioni. — 4. Y Monthly Treasury. — 5. Ymddiheurad y Profîeswr Jessop.—6. Cyflwyno Graddau Prifysgol Cymru —7. Y Parch. William James, D.D.— 8. Casglu Miliwn o Bunuoedd ........................ 551—554 Y Genadaeth Gartrefol. Gau y Parch. Tiiomas Hughes, Stockport............554 Gwersi TJndeb tb Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Marc......................657 Bwbdd t Golygydd.—1. Cyfieithiad Newydd o'r Testament Newydd. 2 Pa fodd i ddarllen y Bibl ................................................. 666 Manion.—1. Y Sefyllfa Ddyfodol, 532. 2. Gwvliwch, 539. 3. Cymedrol- deb, 542. 4. Gair Duw yn Cyfîroi, 548. ^bonicl Cenadol.—1. Bryniau Khasia-Dosbarth Ehadsawphra.— Rhan o Lythvr oddiwrth y Parch C. L. Stephens.—2 Bryniau Jaintia—Dosbarth Jowai.—LlyUiyr oddiwrth y Parch. Dr. Edward Williams.—3. Bryniau Lushai -Llythyr oddiwrth y Parch. David Evan Jones.—4. Gwaeledd y Parch. W. "M. Jenkins a Miss Thomas—5. Marwolaeth Mr. R Rjwland, Y.H., Porthmadoc —6. Aurhegion i'r Geuadaeth.—7. Derbyniadau at y Genadaeth ........................................................567—570 v.b Ddalen a'b Cynnwysiad.....«................................ i.—vi. CAERNARPON: CYHOEDDWYD YN LLYFRPA Y CYPÜNDEB GAN DAVIÛ O'BRIEN OWEN. TBEFFYNNON: ARGRAPFWYD GAN P. M. EVAÎ)S A'T FAB PRIS PEDAIR CEINIOG.] DECEMBER, 1898