Skip to main content

Rhif 817.1 - •'■ Llyfb LXVIII. DHTTSORr A: CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD. Dan olygiad y Parch. «/. MORGAN JONES, Caerdydd. TACHWEDD, 1898. 1. Llefaru trwy Ddamniegion.—Paham ? Gan y Parch. W. James, Aberdâr.... 481 2. Llyfr Hymnau Methodistiaid y De. II. Gan y Parch. T. Levi ............486 3. Gwyrthiau. IV.—Eu Rhagdybiau (parhad). Gan y Parch. T. Powell, Llan- trisant.................................................................. 489 4. Y Parch. David Lewis, LlanstephaD. Taith drwy Sir Fôn. Gan y Parch. James Morris, Penygraig................................................ 494 ö. Myfyrwyr y Byd : Y Deffroad Diweddar .................................. 500 Nodiadau Misol.—1. Y diweddar Dr. John Hall.—2. Cyngres yr Eglwys.— 3. Y Gyngres a Defodaeth.—4. Undeb y Bedyddwyr.—5. Archesgob Caer- gaint ar daith,—6. Er Cof. Thomas Gee,—7. Cynnadledd yr Eglwysi Seisonig ..........................................................502— 505 Bwbdd y Golygydd.—1. Y Llenor.—2. Yr Adroddwr.—3. Pryddest ar Charles o'r Bala. Gan y Parch. N. Cjnhafal Jones, D D.—4. Gweiliant Gwall .... 506 Talu Dyledion Halls y Symudiad YmoEodol. Gan y Parch. Lewis Ellis, Rhyl.. 506 BibiGerbyd................................................................507 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—EfengylMaro......................508 Cymdeithasfa Tredegar............,.........................................514 Y Rhai a Hunasant.—Mr. Thomas Collier, Abercenffig.—2. Mr. Robert Wil- liams, Rhiwlas; a Mr. Richard Williams, Tanyfoel, Pentir, Bangor.—3. Mr. Thomas Evans, Y Castell, Penymynydd, Môn.—4. Mrs. Martha Ellis, Bod- awen, Llanystumdwy ........................,.....................518—522 Babddoniaeth.—1. Cariad Crist.—2. Afon Gref Lifeiriol...................... 523 Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Khasia — Laitlyngkot — Rhan o Lythyr oddi- wrth y Parch. Dr. Griföths.—2. Dosbarth Mawphlang—Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans.—3. Dosbarth Cherra—Rhanau o Lythyr oddiwrth Mrs. Roberts.—á. Symudiad Cenadol yn Khasia. -5. Y Casgliad Cenadol.—6. Ymadawiad Cenadon.—7. Ymweliadau Cenadon â'r Siroedd.—8. Sypynau i'r Cenadon.—9. Papyrau Cenadol....................,.............524—528 OAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. Jjf^ PRIS PEDAIR CEINIOG.] NOVEMBER, 1898. Jl