Skip to main content

Ehif 816.1 Llyfb LXVIII. CYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD Dan olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. HYDREF, 1898. 1. Y Parch. William Evans, M.A., Pembroke Dock............................ 433 2. Llyfr Hymnau Methodistiaid y De. Gan y Parch. T. Levi..................436 3. Adgofion am y Parchedigion Michael Roberts, Pwllheli; David Jones, Tre- borth; John Owen, Tynllwyn; a Grifììth Hughes, Edeyrn. Erthygl XV. Gan y Parch. B. Hughes, Llanelwy ...................................... 439 4. Perthynas Dysgeidiaeth Paul a Dysgeidiaeth Crist. Parhad o tu dal. 389. Gan y Parch. Joseph Evans, Dinbych.....................................447 5. Y Parch. David Lewis, Llanstephán. Parhad o tu dal. 402. Gan y Parch. James Morris, Penygraig................................................ 452 Nodiadau Misol.—1. Dawn Areithyddol John Elias.—2. Cymddeithasfa Ban- gor.—3. Cynnorthwyo y Lleoedd Gweiniaid.—4. Ar y ddaear Tangnefedd.— 6. Y Methodistiaid a Llandrîndod.—6. Undeb y Bedyddwyr,—7. Marwol- aeth Ivou.......................................................... 456—459 Bwbdd y Golygydd.—1. Er mwyn Iesu.—2. Esboniad y Bobl -Efengyl Marc. —3. " Drych y Prif Oesoedd."—4. " William Ewart Gladstoue, Ei Fywyd a'i Waith."—5. " Dafi Dafis.'*—6. " Yr Holiedydd Dirwestol "........459—460 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Marc......................460 Cymdeithasfa Bangor..............,,........................................469 Y Bhai a Hünasant.—Mr. a Mrò. Henry Williams, Bryn Conwy, Llanwst .... 475 Manion.—Amlygiad 0 ddaioui DuW ..........................................447 Obonicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones.— 2. Bryniau Ehasia—Laitlyngkot—Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grif- fiths.—3. Sylhet—Llythyr oddiwrth y Parch. T. W. Reese.—4. Yr Adrodd- iadau Cenadol.—5. Derbyniadau at y Genadaeth ....................476—480 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y OYFUNDBB GAN DAVID Ü'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFF"VYD GäN P. M. EVANtí A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] OCTOBEB, 1898.