Skip to main content

— ■ Rhip 814.] Llyfb LXVIII. JJ R x S O xt If A.: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. A W8 T, 18 9 8. CjmiHDgi&iaö. 1. Cynghor i Bregethwyr. Gan y Parch. E. Phillips, Castelluewydd Enilyu .. 337 2. Adgofiou am Nifer o Weinidogion Enwog y Deheudir. Erthygl xiv. Gan y Parch. Benjamin Hughes, Llanelwy.................................... 342 3. Ystyr rhai o Orchymyuion y Bib'. Gan y Parcb. W. Roberts, Rhydyfeliu .. 350 4. John Hughes, Poutrobert, ac Ann Griffiths. Gan Mr. Johu Morgau, Y Wyddgi ug............................................................ 355 5. Y diweddar Barch. B. 0. JarueF, Gogiuan (Coleg Saut Ioau, Caergrawut). Gan y Parch. W. Jenkyn Jones, M.A., Caergrawnt........................ 360 Nodiadad Misol.—1. Cofnodau Eglwys Forafaidd Hwlffordd.—2. Y Streic yn y Deheudir.— 3. Eiu Colegau Duwinyddol.—4. Marwolaeth Goleufryn 362—363 Bwbdd y Golygydd.—1. Apostol y PlaLt.—2. Cofiant Dafi Dafis, Rhydcymerau. — 3. Ysgolfeistriaid Mr. Charles o'r Bala—4. Wiìliam Ewart Gladstone.— 5. The Priuoiples of ProtestaLtism. By the Rev. J. f. Lelley, M.A....... 364 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Maro..... *................ 365 Cjmdeithasfa Trefîyunon......-........................."..................... 372 Y Gymanfa Gj fîredinol j n Nghasuewydd.................................. 376 Barddoniaeth—" TiJe yr Iachawdwriaeth," 361. Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Iíhasia—Capel Newydd yn Shillong.—2 Dos- barth Laitljugkot—Llythyr oddiwrth y Farch. Dr. Grifnths.—3 Bryniau Lushai—Llythyr oddiwrth y Parch. David Evan Jones.—4. Marwolaeth Mr. Joh» Lloyd, Ullett Road, Liverpool.—5. Derbyniadau at y Geuad- aeth .............................................................. 380—384 CAERNARFON; CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAYID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFF"VYD GAN P. M. EYANb A'I FAB. Hi- PRIS PEDAIR CEINIOG.] AUGUST, 1898