Skip to main content

\^W /t.w~"~— f Rhif 813.1 Llyfr LXVIII. D !R TT § 0 x\. Ir A: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD. Dan olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd &Bnnrj)gjsiaì). 1. Y Parch. Evan Jones, Mcriah, Caernarfon. Gan y Parch. R. Huinphreys, Boiitnewydd............................................................ 289 2. Cymru a'i Phlant. Gan Cranogwen ...................................... 292 3. Y Tadau Pereriuol. Gan Anthropos...................................... 296 4. Y Parch. Hugti Harries, Pencoed Gan y Parch. D. Evans, Tregolwyn...... 301 5. Gwyrthiau. Ysgrif II. Eu Rhagdybiau. Gan y Parch. T. Powell, Llan- trisaut................................................................. 301 6. Cyfarfcd Miscl Aberaerou, 1859. Gan y Parch. J. Evaus, Aberrneurig ...... 308 7. Yr Eglwys : Ei Sacramentau, a'i Gweinidogaetb. Darlith Davies aru 1897. Gau y Parch. Williain Jarnes, B.A., Manchester .......................... 311 Gwersi Tjndeb yr Ysgolion Sabbothol.—Ef engyl Marc.....<................ 313 Cj mdeitbasfa Pontycymer------,,.............................................. 321 Nothadau Misol. — 1. Ma-wo'aeth Mr. Gladstoue. — 2 Cymdeithasfa Pont- ycymer. — 3. Y Gyrnaufa Gyffredinoi jn Nghasnewydd. — 4. Defodaeth Eithafol............................................................ 325- 328 Bwrdd y Golygydd.—1. The Holy Bible. Gan Robert Young, Ll.D. — 2. William Ewart Gladstone : Ei Fywyd a'i Waith. Gan v Parch. Grifnth Ellis, M.A., Bootle.-S Cofiant a Phrrgethau y Parch Jotíu Hughes, D.D , Caeruarfou. Dan olvgiaeth y Parcb. John Williams, Princes Road, Liver- poob—4. Y Lamp, i Ieueuctyd America. yn Gymraeg a Saesoneg.—5. Gwell- iai.t Gwall..........................................................328—329 y Ehai a Hunasant — 1. Capt. Henry Oweu, Penrhyndeudraeth.—2. Mr. William Johu, Poutfaen, Morgauwg.—3. Mr William Williams, Llan- ercb, Portbmadog.................................................. 329—331 Manion.—1. Betb a wydrtom, 292.-2. Tuedd Gwybodaeth, 308.—3. Y Cybydd, 328 Cronicl Cenadol.—1. Sefyllfa b^eseunol y Geuadaeth,—2. Silchar—Llythyr oddiwrth Miss Laura Evans —8. Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddìwrth y Parch. W. M. Jenldus — 4. Yr Adroddiad Blynyddol.—5. Derbyniadau at V GeWaeth.............,..................................'......333—336 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LT.YFRFA Y CYFUND»7b G\N DAYID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAPFTYD tAN P. M. EVaNS A'l FAL. PRIS riCDAIH CEINTOC ] JULY, 1898