Skip to main content

4- Rhip 812.] Llyfr LXVIII. D R jl S 0 xt r A: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODTSTTAID CALFINAIDD. Dan olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. MEHRFIN, 18 9 8. ÖBmtttgjStaö. 1. Gwroldeb Moses. Gau y diweddar Barch. D, Charles Davies, M.A.........241 2. Adgofion am Morgan Howel. (Parhad.) Gan y Paroh. Thomas Levi ......245 3. Athrawiaeth y Gwaghad. III. Tr Arall-Waghâd. Gan y Parch. D. D. Jones, Upper Bangor.....................................................248 4. Y diweddar Barch. Thomas Job, D.D. Gan y Parch. James Morris, Peny- graig....................................................................254 Gwersi Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Marc......................263 Nodiadau Misol.—1. Pabyddiaeth ddigymysg yn Eglwys Loegr.—2 Undeb Cenedlaethol yr Athrawon.—3. Mr. Herbert Roberts, A.S., ac Addysg.—3. Synod y Presbyteriaid Seisonig.—4. Undeb y Bedyddwyr.—5. Llosgiad Tabernacl Mr. Spurgeou.—6. Cenadaeth Gartrefol y De ............ 273—276 Bwrdd y Golygydd.—1. Bywyd Iesu Grist. Gau James Stalker, M.A., D.D., wedi ei gyfieithu gan D. E. Jenkins, Porthmadoc.—2. Y modd y dylai 4th- rawon yr Ysgol Sabbothol efrydu a dehougli y Bibl.—3. Plauu Coed. a Phregethau eraill, gan Elfed ............................,........... 276—277 JJCyrndeithasfa Llanfyllin ......,,............................................ 277 Y Ehai a Hunasant.—1. Marwo'aeth a Chladdedigaeth Mrs. Prichard, Pen- rhvudeudraeth.—2. Mr. Rowland Edward*, Bowydd, Blaenau Ffe^tiniog — 3. 'Mr. a Mrs. Roberts, Carwed Fynydd, Llannefydd, Sir Ddiubych___ 283—285 Manion.—1. Meddwl Duw, 263.-2. Dyn Doeth, 277. Cbonicl Cenadol.—1. Dosbarth Mawphlang—Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans.—2. Ail-Adeiladu y Capelau a'r Tai Cenadol.—3. Dychweliac' yParch. J. Pengwern Jones.—4. Cydnabyddiaeth o Roddion.—5. Derbyniadau at y Genadaeth.......................................................... 286—288 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB G \N DAVID O'BRIEN OWEN.i TREFFYNNON : ARGRAFF^YD vÌAN P. M. EVAMS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] JUNE, 1898 «dk