Skip to main content

\JA/ yin**»* -' '-•^ Rhif 811-1 Llyfb LXVIII. JJ x\. X § 0 H r A: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD Dan olygiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. MAI, 1898. 1. Bywyd Tragywyddol yu Nghrist. Gan y diweddar Barch. D. Charles í)avies, M.A............................................................. 193 2. Gweddi. Gan y Parch. J. J. Roberts, Porthmadog.......................... 196 3. Athrawiaeth y Gwaghad. II. Yr Arall-waghad. Gan y Parch. D. D. Jones, Upper Baugor ..........................................................201 4. Abermeurig, y Presbyteriaid, a'r Annibynwyr. Gan y Parch. John Evans, Abermeurig............................................................ 206 5. Gwyrthiau. Gan y Parch. T. Powell, Llautrisant. Ysgrif I................ 210 6. Cymdeithasfa Llandrindod.......,,........................................ 212 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—Efengyl Marc.....»................218 Nodiadau Misol.—1. Cymdeithasfa eto yn Sir Faesyfed.—2. Capel Alpha — 3. Y Saeson yn lladratta ein Gweinidogiou.—4. Y British Weehly a'r Methodistiaid — 5. John Elias fel Areithiwr ........................230-235 Bwbdd y Golygydd.—1. A Dictionar^' of the Bible. Edited by James Hastings, M.A., D.D.—2. Efengyl Marc, gan y Parch. Richard Hughes, B.A.—3. Efengvl Marc. Gwerslyfr, j'n c\nnwys Gofyniadau a Nodiadau. Gan y Parch. William Glynne, B.A., MaLchester.—4. Y Parch. Johu Pritchard, Amlwch, ei Gofiant a'i Bregethau Gan ei frawd, Thomas Pritchard, gyda Rhagdraith gan y Parch. W. R. Jones (Goleufryn)..................233—234 Newyddion Cyfundebol.—1. Matwolaeth y Parch. Hugh Harries, Pencoed.— 2. Peuodiad Athraw Hebreig i Athrofa y Bala—3. Angeu disymwth y Parch. B. O. James, Goginan.—4. Y diweddar Barch. Richard Davies, Borth —5. Marwolaeth y Parch. R. P. Dav.;es, Borth.—6. Marwolaeth ddisytnwth y Parch. Johti Hughec, Carueddau. — 7. Y diwedd*r Barch. Thomas Job.D.D..........................................................235—236 Manion.—1. Meddwl Duw yu ei Air, 196.—2. Pregethwr Anghymhwys, 200. Cbonicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones. —2. Bryniau Ehasia—Llythyr oddiwrth Miss Annie W. Thomas, Shillong. —3. Dosbarth Ehadsawphra—Llythyr oddiwrth y Parch. C L. Stephens.— 4 Sylhet—Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. T. W. Reese.—5. Silchar —Llythyr oddiwrth Miss Elizabeth Williams—6. Bryniau Lushai—Llythyr oddiwrth y Paroh. David Evan Jones.—7. Rhoddiou at y Genadaeth .. 236—240 CAERNARFON: OYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAYIO O^liRIEN OWEN. TREFFYNNON: ARGRAFF^VYD GaN P. M. EV.-yNs A'I FAB. PRIS PEDAIR CF.TNTOG.] MAY, 1898 -♦•