Skip to main content

Rhif 809.] Llyíb LXVIII. D ít jl S 0 R síÁ.: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD, Dan olygiad y Paroh. J. MORGAN JONES, Caerdydd. MAWRTH, 1898. GgnmDgjgtaò. 1. Yr Uwch Feirniadaetb. Gan y Parch. J. Cynddylan Jones, D.D........... 97 2. Adgofion am Morgan Howel. Gan y Parch. T. Levi........................ 102 3. Athrawiaeth y Gwaghad. I. Yr Ymwaghad. Gan y Parch. D. D. Jones, Upper Bangor .......................................................... 105 4. Taith Genadol Gyntaf yr Apostol Paul, &c. Gan y Parch. Hugh Ellis, Maen- twrog (Parhad- o tu dal. 66)...............................................112 6. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. S. M. Saunders, Penartb. Rhan II. Pennod II.-Y "Fresâer."...................................................... 117 Nodiadau Misol.—1. Paul yn Ngoleuni yr Iesu.—2. Cymdeithas Ymdrech Gristionogol —3 Casglu Miliwu o Bunnoedd.—4. Marwolaeth Dr. Moulton. —5. Esgobaeth Llanelwy .......................................... 121—122 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—EfengylMarc—Nodiadau Arweiuiol 123 Bwbdd y Golygydd.—1. " Cymru."—2. "Cjmru y Plant."—3. Holwyddoreg ar Ddvddiau Olaf Iesu Grist. Gan y Parch. O. J. Owen, M.A., Rock Perry. 4. Holwyddoreg ar y Sacramentau. Gan y Parch. William Lloyd, Colwyn Bay.—5. Holiedydd at Wasanaeth y Band of Hope a Chyfarfodydd y Plant. 6. Holwyddoreg ar Hanes Samuel. Gan Mr. Thomas Owens, Aberys- twyth ..............................................................126—127 Talu Dyledion y Capelau. Gan Mr. John Davies, Salford ...................127 Y Canu a'r Sabboth. Gan y Parch. D. Phillips, Nantgaredig................ 128 Newyddion Cyfundebol.—1. Aberaeron.—2. Cyfarfod Misol Môn.—3. Y Parch. Hugh Hu^bes, oellidara.—4. Marwolaeth y Parch. Stephen Lewis, Cilfyn- ydd.—5. Cymdeithasfa Llaudrijjdod.—6. Trysorydd y Symudiad Ymosodol. 7. Tysteb Dr. Parry.—8. Gorllewin Meirionydd...................... 130—131 Y Rhai a Hunasant.—1. Mrs. Mary Powell, Irvon Villa, Grosvenor Road, Gwrecsam.—2. Mrs. Lizzie Williams, Pentre, Rhondda.—3. Mrs. Amelia Jenkins, Trelalas.—4. Mr. Johu Roberts, Marian Glas, Môti.—5 Er cof am Oswald, mab anwyl Mr. David a Sarah Rees, Bryuarian tiouse, Tonau 131—139 Babddoniaeth—1. CrÌ8t yn bobpetb, 111.—2. Esaiah liii., 140. Manion.—1. Dafi Dafis a'r Fugeiliaeth, 120.—2. Deddf Cyfiawnder, 120. Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Ehasia—Henaduriaeth Ehadsawphra—Maw- phlang.—2. Gorsaf Newydd.—3. Dosbarth Shella—Llythyr oddiwrth y Parch. E. H. Williams.—4. Bryuiau Lushai—Fort Aijai—Llythyr oddiwrth y Parch. D. E. Joi es.—Llythyr oddiwrtli >r Efeigylydd Kai Brajur.—5. Lhdaw—6. Derbyniadau at y Genadaeth ••/j/s^\y^)............... 140—144 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFF"VYD âAN P. M.EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] MARCH, 1898.