Skip to main content

\sw / Rhh 808 ] [Llyfr LXVIII. DRYSOIRFA: OYLCHGRAWN MISOL Y METHODTSTTATl) CALFINA [DD. Dan olyêiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerdydd. CHWEFROR, 1898. tílBnmDgsítaö. 1. Gwobr bresennol cadw Gorchymynion Duw. Gan y Parcb. T. Levi.......... 59 2. Adgofion am y Parchedig Owen Thomas, D.D., Liverpool. Gan y Parch. Benjamin Hughes, Llanelwy..............................................53 3. Taith Genadol Gyntaf yr Apostol Paul, Ssc. Gan y Parch. Hugh Ellis, Maen- twrog .................................................................. 61 4. Marwolaeth Mr. Edward Davies, Llandinam ..»............................. 66 5. Y Tadau Methodistaidd. Gan Mr. Daniel Davies, Ton...................... 68 6. Chwedl Pegi Gib. Gan S. M. Saunders, Penarth. Rhan II. Bywyd yu y Coleg. Pennod L—Cydymaith Newydd....................................73 Casgl Athroía'r Bala..........................................................77 Nodiadau Misol.—1. Y Bachgen-Bregethwr.—2. Tlodi a Meddwdod.—3. Efengyl- eiddio y Werin.—4. Y Groesweu a'r Methodistiaid.—5. Y modd y daeth Mr. Joseph Arch yn Ymneillduwr ......................................., 79—82 Gwebsi Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdvfì.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, M.A., Caerdydd......,..«...... .....83—85 Bwrdd y Golygydd.—1. Psalmau Dafydd, gan yr Esgob Morgan.—2. Cofiant Dafi Dafis, Rhydcymerau. Gan y Parch. James Morris, Penygraig.—3. Gwersi Uwchaf Llyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. H. Symond, Towyn. —4. Y Tyst Dirwestol.—5. Pulpud Cymru.—6. At Ein Gohebwyr ......87—88 Newyddion Cyfundebol.—1. Marwolaeth y Parch. Evan Williams, Glynogwr.— 2. Cyfarfod y Symudiad Ymosodol.—3. Y Parch. Ebenezer Meyler wedi huno. - 4. Mnrwolaeth y Parcli. John Williams, Aberystwyth.—5. Llythyr Dyfed.—6. Y Symudiad Ymosodol ..................................88—90 Barddoniaeth.—Emyn, gan Dyfed............................................77 Manion.—Y Troseddwr Euog, 66.—Addewidion Duw, 76.—Gwerth Hyder, 91. Y Rhai a Hunasant,—Mr. Ellis Owen Ellis, Y Maes, Pwllheli..................92 Cronicl Cenadol.—1. Llydaw—Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jeukyn Jones. 2. Bryuiau Khasia—Llythyr oddiwrth y Parch. J. Roberts, D.D.—3. Shil long—Llythyr oddiwrth Miss Annie W. Tliomas.—4. Sylhet—Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. T. W. Reese.—5. Y diweddar Edward Davies, Ysw.................................................................92—96 CAERNARPON: jCYHOEDDWYD YN LLYFRPA Y CYFUNDBB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFPYNNON : ARGRAFFWYD àAN P. M. EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] FEBRUARY, 1898.