Skip to main content

Rhl? 807.] [Llyfr LXVIII. DRTSORFA: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD, Dan olyéiad y Parch. J. MORGAN JONES, Caerd/dd. IONAWR, 1898. (ügnntDBsíiaìi. 1. Y Parch. N. Cynhafal Jones, D.D., Lolwyn Bay. Gau y Parch. William Jones, Porthdinorwig .................................................... 1 2. Yr Eglwys. Gau y Parch. Evan Phil.ips, Castell Newydd Emlyu............ 4 3. Áthrawiaeth Peiffeithrwydd, a Llyfr y Psalmau. Gau y Parch. D. Roberts, Rhiw .................................................................... 10 4. Gwaith y Flwyddyn Newydd. Gan y Parch. W. Evans, M.A., Pembroke Dock 15 5. Y Groeswen a'r Methodistiaid..............................................17 Cymdeithasfa Llaududno......................................................22 Casgl Athrofa'r Bala.............................. ...........................29 Nodiadau Misol.—1. Maes Llafur yr Y^gol Sabbothol.—2. Cofiant David Davies, Bermo.—3. Gwaith y Chwiorydd.—4. Y Sabboth........................ 30, 31 Gwebsi Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, B.A., Caerdydd......,.,...«.- 32—34 Bwbdd y Golygydd.—1. Cadeii iau Enwog.—2. Anerchiadau Ysgrythyrolam bob Dydd yn y Flwyddyn.—3. At eiu Gohebwyr................................37 Lledaeniad yr Achos \n Ngorllewiu Morganwg. Gau y Parcb. W Samlet Williams................................................................37 Newyddion Cyfundebol.—1. Y diweddar Barch. Ebenezer Evans, Bodederu.— 2. Cyfarfod Misol Gorllewin Mo-ganwg.—3. Dowlais.—4. Marwolaeth Mr. Thomas Lewis, Bai gor—5. Y Ddirprwyaeth i Ddeheudir Affrica.—6. Llun- dain.—7. bir Fflint. —8. Lianfabon: Y Capel, a rhai o r hen frodyr......39—41 Y Rhai a Hunasant.—Mr. Thomas Morris, Tremadog ........................ 42 Babddoniaeth.—Gyda'r Iesu, 29.—Y Sabboth, 36. Manion.—Pechod, 14.—Gwneler dy Ewyllys, 21.—Y Nefoedd, 32. Cbonicl Cenadol.—1. Bryniau Jaintia—Dosbarth Shangpoong.—2. Bryniau Rhassia—Dosbarth Ehadsawphrah. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. C. L. Stephens.—3. Dosbarth Mawphlang. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Paich. R. Evans.—4. Y Gwastadedd Silchar. Llythyr oddiwrth Miss Elizabeth Wiiliams.—5. (ílaniad Cenadon yu India ....................44—46 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GàN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GrAN P. M. EVaHS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] JANUARY, 1898