Skip to main content

Rhip 805.] [Llyfr LXVII. D !R x S 0 xv. s?A.: CYLCHGRAWN MISOL ir METHOÜI8TIALD OALFINAIJDD. Dan olygiad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. TACHWEDD, 1897. äLnnniüBsítaì). 1. Rhwymedigaeth canlynwyr Orist i wneyd y byd yn ddiesgus am ei bechod. Gan y Parch. "William Jones, Porthdinorwig.............................. 481 2. Adgofion am Dr. Lewis Edwards, Bala, a Dr. John Parr)-, Bala. Gan y Parch. Benjamin Hughes, Llanelwy. Erthygl XI......................... 485 3. Y Parch. Evan Jones, Llandinam, ynghyd a Byr Haues Teuîu y Wern. Gan J. Jones, Ysw., Y.H., Llanfyllin. " Pennod IIÍ............................. 493 4. Y Sabboth, a'r modd i'w dreulio. Gan Glan Collen........................ 498 5. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Saunders. Pennod IX.—" Trafferthion Bywyd." ................................................................501 6. Gweddi hynod y diweddar Barch. George Phillips. Gan y Parch. D. Cunllo Davies, Dowlais.......................................................... 505 7. Llwyrymwrthodiad fel ammod swyddogaeth eglwysig. Gau Mr. G. Bees, Birkenhead......................*........................................506 8. Modryb Susau, a dechreuad Methodistiaeth yn Nghroesoswallt.............. 511 Ton.—Guinta........................................ ........................512 BWRDD Y GOLYGYDD......................................... . , ..... „......• • 513 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. 0. Thomas, M.A., Aberdyfi.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. B. J. Iiees, B.A., Gaerdydd.......»,.«.« , 514—516 Y Bhai a Hunasant.—1. Mr. Elias Jones, Bryn y Mùr, Bryn Pydew, ger Llan- dudno.—2. Thomas Williams, Croesor, Meirionydd.—3. Mr. John Williams, Fenglais-fach, Aberystwyth........................................518—522 Barddoniaeth.—Y Gwaed, 493. Y Cwymp, 523. " Iachawdwriaeth ei wyneb- pryd," 524. Manion.—Y Deddfau Mwyaf, 504. Anchwiliadwy O.ud Crist, 524. Cronicl Cenadol.—1. Dosbarth Shillong.—2. Marwolaeth Miss Annie Williams. —3. Ymadawiad Cenadon.—4. Lushai.—5. Y Casgliad Arbeuig.—6. Derbyn- iadau at y Genadaeth................................................524—528 CAERNABFON: CYHOEDDWYL YN LLYFBFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TBEFFYNNON : ABGBAFF^YD GaN P. M. EYaNS A'I FAB. ', PRIS PEDAIR CEINIOG.] NOYEMBEB, 1897.