Skip to main content

'3 n f/ / J~ 3 S- 3 ** Rhif 804.] [Llyfr LXVII. D !R x § 0 ít x A: CYLCHGBAWN MISOL Y METHODI8TIAID CALFINAIDD. x m \ m Dan oi Dan olygíad y Paroh. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. HYDREF, 1897. (ÍBttncögjsiaìi. 1, Y Parch. Evan Jones, Brynhafren, Llandinam, ynghyd a Byr Hanes Teulu y Wern. Gan J. Jones, Ysw., Y.H., Llanfyllin. Pennod II...................483 "¥.~Ma».au-Hỳnod oddeûtu y'B'ala. ' Gan y Parch. Henry Hughes, Brynkir]...... 439 3. Môr deithiau Gwyddonwyr a'u Darganfyddiaùsu. Gan y Parch. D. Lloyd Jones, M A.., Llandinam. ;,Er£hygl II. .. .„>............................... 450 4. Trugaredd Duw..........................................................454 5. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Saundérs. Pennod VIII.—" Nac arwain ni i brofedigaeth." ......................................................457 Maes Llafub Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. 0. Thomas, M.A., Aberdyfì.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. R. J. Bees, B.A., Caerdydd...... ,,«...„.,,,1 59—461 BWRDD Y GOLYGYDD.......................................... ,,.,..,. ,...... 464 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb.—Cymdeithasfa Hirwaun.—Cymdeithasfa Pwllheli...........................................................464—471 Y Ehai a Hunasant.—Miss Ellen Jaue Owen, Cefnysgwydd, Bryngwran, Môn... 474 Barddoniaeth.—Brawdgarwch, 475. Tawelwyd swn fy mron, 475. Manion.—Meddylwyr..........................»............................... 439 Cbonicl Cenadol.—1. Marwolaeth Miss Annie Willianis, Shillorg.—2. Y Casgliad Arbenig.—3. Ymadawiad Cenadon.—4. Lushai.—5. Derbyniadau at y Genadaeth......................................................476—480 ! 'í^^^r^i^ CAERNARFON : CYHOEDDWYD 'YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.] OCTOBEB, 1897. /7