Skip to main content

Ehif 803.] [Llyfr LXVII. CYLCHGRAWN MISOL ¥ METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan olyglad y Parch. N. GYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MEDI, 189 7. (ÎBnntDSöiaìJ. 1. Y Parch. Evan Jones, Brynhafren, Llandinam, ynghyd a Byr Hanes Teulu y Wern. Gan J. Jones, Ÿsw., Y.H., Llanfyllin. Pennod 1................... 385 2. Preswyliad yr Ysbryd Glân yn y Saint. Gan y Parch. Ellis W. Evans, M.A., Abergele ........'........................................................ 390 3. Crefydd a Gwyddoreg. Gan y Parch. Joseph Boberts, D.D., New York......398 4. Y Parch. JohD Elias yn Llanbrynruair...................................... 406 5. Yr Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. J. Oweu, B.A., Gerlan ..................409 6. A cedd Samuel yn Nazaread ? Gan y Parch. O. Oweu, Pentrefeliu..........412 7. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Saunders. Penuod VII.—" Y Merched ".. 414 8. Emynau Newyddion ...................................................... 417 9. Anweddeidd-dra yn Nhŷ Dduw............................................ 418 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thoinas, M.A., Aberdyfi.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. B. J. Bees, B.A., Caerdydd..............___420—422 Y Bhai a Hunasant.—1. Capt. John Owen, Garth Cottage, Porthmadog. 2. Mrs. Jones, Beehive, Brymbo. 3. Mrs. Ann Davies, Traian, Llanwnda. 4. Mrs. Elizabeth Jane Joues, 48, Selbourue Street, Liyerpool................ 425—428 Ton.—Brynafon Isaf .............................c.......................... 411 Barddoniaeth.—Cyfaill a lyn, 390.—Yr Iesu i fyny, 405.—Cymru brydfertb, 405.—" Heb le i roddi ei ben i lawr," 408. Manion.—Y dyn cyfiawn, 390.—Natur a phechod, 397.—Ewyilys Duw, 424. Cronicl Cenadol.—1. Shillorg. Lythvr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans. —2. Efíeithiau y Ddaeargryn. Llythyr oddiwrth y Parch. J. C. Evans. —3. Glaniad y Parch. D. E. Joues yn India. —4. Cyfarfcd y Cyfarwyddv,-yr CyrTredinol.—5. Cyfarfod y Cenadon yn Shillong.—6. Y Casgliad i gyfarfod â'r Golled trwy y Ddaeargryn........................................ 428—432 CAEBNAEFON: CYHOEDDWYD YN LLYFBFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BEIEN OWEN. TEEFFYNNON : AEGBAFF"VYD 5aN P. M. EVA]SS A'I FAB. PRIS PEDAIE CEíNIOCr.] SEPTEMBEB, 1897.