Skip to main content

ÍT Rhif 802.] [Llyfr LXVII. |f D xv Yj§ 0 H r A: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD Dan oly£iad y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. 1. Mawl yr Eglwys. Gan y Parch. T. J. Wheldon, B.A....................... 337 2. Adgofiou am y Parchedig Williain Eoberts, Amlwch. Gau y Parch. Ben- jamiu Hughes, Llanelwy. Erthygl X..................................... 346 3. Môr-deithiau Gwyddonwyr a'u Darganfyddiadau. Gan y Parch. D. Lloyd Joues, M.A. Erthygl 1.................................................355 5. Mabwysiad, a'i Berthynas a Chyfiawnhad. Gan y Parch. R. S. Thomas, Abercynon. Parhad o tu dal. 308 ........................................ 359 Maes Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdyfi.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, B.A., Caerdydd .................. 367—369 Gwaith a Symudiadau y Cyfundeb. — 1. Athrofa y Bala. — 2. Conwy.— 3. Cymdeithasfa Porthaethwy. — 4. Cymdeithasfa Glanrhyd, Sir Benfro ................-............................................ 372—377 Barddoniaeth.—Duw yn Nerth............................................. 354 Cronicl Cenadol.—1. Shillong. Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Ceredig Evans.—2. Y Ddaeargryn yn Assam.—3. Derbyniadau at y Gen- adaeth............................................................ 3S0-384 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BRIEN OWEN. TREFFYNNON : ARGRAFF^YD GaN P. M. EVANS A'I FAB. , PRIS PEDAIR CEINIOG.] AUGUST, 1897. -*•