Skip to main content

Rhií 801,3 [Llyfb LXVII. CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD 0a/? o//^/aí/ y Parch. N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwjn Bay. GORPHENAF, 1897. ŴBnnujgííiíiò. 1. Y Parch. J. Morgan Jones. Gan y Paroh. W. J. William3, Hirwaen ......289 2. Y Jesuitiaid. III. Gau y Parch. R. H. Morgau, M.A..................... 291 3. Cyfbes o Emynau Newyddion.—1. Ceisio'r Iesu.—2. Nos y Brad.—3. Cwmni'r Ysbryd —4 Esgyniad Crist—5. Emyn y Parch. W. Williams, Abertawe .......................................................... 298—299 4. Y Cof mewn Crefydd. Gan y Parch. D. Cunllo Davies, Dowlais............299 5. Mabwysiad, a'i Berihynas a Chyfìawuhad. Gan y Parch. R. S. Thomas, Abercynon.............................................................. 301 6. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Sauuders. Pennod VI.—" Tmhlith y Cynghorwyr.".......................................................... 309 Bwbdd y Golyoydd.—Llyfrau Newyddiou. 1. Llyfr Hymnau y Methodistiaid Calfinaidd.—2. Y Duw Ddvn : " Darlith Davies " am 1895.—3. Gwroniaid v Ffydd, a Brwydrau Rhyddid.-4. Taith y Pererin i Blant ............ 312—313 Maes Llafüb Undeb yb Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gau y Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdvfi.—2. Nodiadau ar Lyfr Cyntaf Samnel. Gan y Parch. R. J. Rees, B.A., Caerdydd .................. 314—317 Gwaith a Symudiadaü y Cyfundeb.—1. Y Gymanfa Gyffredinol yn Rhyl.—2. Sefyllfa Arianol eiu Cenadaeth Dramor.—3. Canlyniad Hynod i Arferiad Da ............................................................... 321—325 Babddoniaeth.—1. Yr Orphwysfa, 301,—2. Llais o'r Groes, 301.—3. " Sasiwn " Caernarfon, 332.-4. Cwympiad y Dail, 332. Manion.—1. Enwogion Cymreig dri chan' mlyuedd yn ol, 308.—2. William Jones, Rhucídlan, 311.—3. Pechadur mewn Cyfyngder, 313.—4. Hunan Ddinystriol, 320.—5. Pa íodd gallwn ni fod jn Geidwaid ein Brodyr, 331 Y Rhai a Hunasant.—1. Mr. Griffith Owen, Menai Hill, Porthdinorwic —2. Miss Litta E. Ellis, merch y Parch. G. Ellis, M.A., Bootle.—3. Mr. Evan Griffìths, Ty'r Capel, Aberllefeui.—4. Mr. William Roberts, Cystenvn Villa, Colwyn Bay.—5. Mr. Evan Griflub, Aberllefeni.—6. Mr. John William?, Adfa .............................................................. 326—331 Cbonicl Cenadol.—1. Sylhet—Llythyr oddiwrth Miss K. E. Williams.—2. Rarimganj—Llythyr oddiwrth Miss S. M. Dass —3. Silchar—Llythyr oddi- wrth Miss Elizabeth Williams.—4. Ymadawiad y Parch. David Evan Jones.—5. Y Ddaeargryu yn India.—6. Derbyniadau at y Geuadaeth.. 332—336 CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDFB GAN DAVID O'BRIEN OWEN TREFFYNNON: ARGBAFF"VYD 5aN P. M. EVAÎSb A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIOG.l JULY, 185