Skip to main content

Rhif 800.] [Llyfb LXVII. DR1TS0R!PA: CYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CAL.FINAIDD Dan olygiad y Parch, N. CYNHAFAL JONES, D.D., Colwyn Bay. MEHEFIN, 189 7. Cnnntögííiaìi. 1. Jesuitiaid. II. Gan y Parch. R. H. Morgau, M.A.......................241 2. Heu Ysgolfeistriaid Mr. Charles. Gan y Parch. K. Owen, M.A.. Pennal. Ysgrif XII.—Y Parch. Lewis William, Llanfachreth .................... 246 3. Ardrem ar Frwydrau Addysg Elfenol yn Lloegr a Chymru. Gan Mr. Robert Rowland, Y.H., Penymorfa .'..................................... 252 4 Ffugchwedlaeth a'r Pulpul. Gan y Parch. J. Evaus, Pontardulais........260 5. Yr " Etholedig Arglwyddes." Gan y Parch. E, Thomas, Tregarth........262 6. Chwedl Pegi Gib. Gan Mrs. J. M. Sauuders. Pennod V,—" Pregethwr Sasswn."................................................................ 265 Maep Llafur Undeb yr Ysgolion Sabbothol.—1. Nodiadau ar Lyfr y Psalmau. Gan v Parch. J. O. Thomas, M.A., Aberdvfi.—2. Nodiadau ar 1 Samuel. Gan y Parch. R. J. Rees, B.A., Caerdydd ..".......................... 267—270 Gwaith a Symudiadatj y Cyfundeb.—1. Casgliad Athrofa'r Bala.—2. Y Genad- aeth Gartrefol.—3. Cymdeithasfa Corwen........................... .274—277 Y Rhai a Hunasant.—1. Hen Flaenoriaid y Methodistiaid Caltìnaidd yn Eglwys Llangamarcb, o haner cant i driugain mlyuedd yn ol ..............281 BARrmoMAETH,—1. Hir a Thoddaid, 245.—2. Am dro yn y bore, 260.—3. Byw yn y corfî, 265. Manion.—Dywediadau Mr. Jones, Rhuddlan, 265. Cronicl Cenauol.—1. Llydaw. Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyu- Jones. —2. Bryniau Rhasia—Dosbarth Shillong—Llyttìyr oddiwrth Mrs. Robert Joues. — 3. Dosbarth Khadsawphra—Llythyr oddiwrth y Parch. C. L. Stephens.—4. Y Gwastadedd—Silchar—Liythyr oddiwrth Miss Laura Evans,—5. Derbyniadau at y Genadaeth.............................284—2SS CAERNARFON: CYHOEDDWYD YN LLYFRFA Y CYFUNDEB GAN DAVID O'BRIEN OWEN TREFFYNNON: ABGRAFFWYD GAN P. M. EVANS A'I FAB. PRIS PEDAIR CEINIÜG.] JUNE, 1897